Magyarország hivatalosan benyújtotta helyreállítási és rezilienciaépítési tervét

2021. 05. 12.

Az Európai Bizottság megkapta Magyarország hivatalos helyreállítási és rezilienciaépítési tervét. Ez azokat a reformokat és beruházási projekteket határozza meg, amelyeket Magyarország az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) támogatásával kíván végrehajtani.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kulcsszerepet fog játszani abban, hogy Európa megerősödve kerüljön ki a koronavírus-válságból, és a zöld és digitális átállás is megvalósuljon. A Bizottsághoz a magyar tervvel együtt összesen 15 tagállamtól érkeztek eddig nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek.

Magyarország összesen 7,2 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást igényel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből. A magyar terv kulcsfontosságú szakpolitikai területek – a zöld átállás, az egészségügy, a kutatás, a digitális gazdaság, a kohézió és a közigazgatás – köré szerveződik, és többek között a fenntartható közlekedés, az energetikai átállás és a körforgásos gazdaság terén vázol fel intézkedéseket. Az előirányzott projektek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teljes élettartamát, azaz a 2026-ig tartó teljes időszakot lefedik. A terv benyújtását az elmúlt hónapokban intenzív párbeszéd előzte meg a Bizottság és a magyar nemzeti hatóságok között.

A következő két hónapban a Bizottság ki fogja értékelni a magyar tervet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendeletben meghatározott tizenegy kritérium alapján. Az értékelés során azt is áttekinti, hogy a terv hozzájárul-e az európai szemeszter keretében kiadott országspecifikus ajánlásokban azonosított kihívások mindegyikének vagy jelentős részének eredményes kezeléséhez. A Bizottság azt is megvizsgálja majd, hogy a terv értelmében Magyarország a kiadások legalább 37%-át éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató beruházásokra és reformokra, 20%-át pedig a digitális átállásra fordítja-e. Az értékelést követően a Tanácsnak négy hét áll a rendelkezésére, hogy a tervre vonatkozó bizottsági javaslatot elfogadja. Ha a terv elnyeri a Tanács jóváhagyását, megnyílik az út az előtt, hogy Magyarország 13%-os előfinanszírozáshoz jusson. Ennek folyósítása azonban attól is függ, mikor lép hatályba az EU saját forrásairól szóló határozat, amelyet először mindegyik tagállamnak jóvá kell hagynia.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

2021. május 12.

Forrás: Európai Bizottság magyarországi Képviselete