Tájékoztatás

2021. 01. 11.

Tájékoztatás Heves Vármegye Önkormányzata által saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról és a Heves Vármegye Önkormányzata az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseiről.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet előírásain alapuló közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak az önkormányzat honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése.

 

2023. évi tájékoztatás

2022. évi tájékoztatás

2021. évi tájékoztatás

2020. évi tájékoztatás

2019. évi tájékoztatás

2018. évi tájékoztatás

2017. évi tájékoztatás

2016. évi tájékoztatás

2015. évi tájékoztatás