KÖZZÉTÉTELI LISTA - SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

2021. 01. 12.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Heves Vármegye Önkormányzata és Hivatala elérhetőségei
Székhelye és postacíme: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. szám
Központi telefonszáma: +36 36/521-300
Központi e-mail címe: hevesmonk@hevesmegye.hu
KRID azonosító: Heves Vármegye Önkormányzata - 440698394, rövid neve: HEVESMONK

                                   Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal - 705282321, rövid neve: HEVESMOH


A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 

A Közgyűlés bizottságainak listáját a 6/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, a kötelező és önként vállalt feladatait az 2. melléklete tartalmazza.
A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  1. melléklete tartalmazza.

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak és tisztségviselőinek beosztása és elérhetősége   

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Szepesi Ádám
Elnöki Kabinetvezető
Telefon: 36/521-300
Fax: 36/521-410
E-mail: kabinet@hevesmegye.hu

 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése tagjainak listáját a Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és annak adatai
 

A Heves Vármegye Önkormányzatának itt közzétehető adata nincs.

 

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

A Heves Vármegye Önkormányzatának tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek listáját az 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

A Heves Vármegye Önkormányzatának itt közzétehető adata nincs.

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
alapító jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86.§

alapító határozat: 49/2022. (XI.25.) közgyűlési határozat 

alapító okirat: 49/2022. (XI.25.) közgyűlési határozat 2. melléklete
vezető: Dr. Barta Viktor, Heves vármegyei jegyző
honlap: http:/hevesmegye.hu/onkormanyzati-hivatal

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Heves Vármegye Önkormányzatának Értesítője 

Heves Megyei Tükör


A szerkesztőség és a kiadó adatait a lapok impresszuma tartalmazza.

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal elérhetőségei.

 

> Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok