TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

2022. 04. 25.

HEVES MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002

Kedvezményezett neve: Heves Megyei Önkormányzat

Projekt címe: Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége: 2 335 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.02.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2027.01.31.

 

A pályázati felhívás célkitűzése:

A TOP_Plusz-3.1.1-21 felhívás célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják és koordinálhatják a megye gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztéseit. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a megyei szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerőpiacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek összhangban a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési célokkal.

 

Rövid összefoglalás a projektről:

A Heves megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés – röviden: megyei paktum – létrehozásával egy olyan megyei foglalkoztatási projekt elindítása (részben a korábbi, TOP forrásból sikeresen megvalósított projekt folytatásaként) a cél, amely a munkanélkülieket kívánja visszavezetni a munkaerőpiacra. A projekt finanszírozásában foglalkoztatott munkakeresőknek az elsődleges munkaerő-piacon kell elhelyezkedniük, de képzési lehetőségek is nyílnak.

A projekt megvalósítása során kialakított foglalkoztatási stratégia mentén, a konzorciumi partnerek és a Paktumhoz csatlakozók együttműködésében képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg. A potenciális munkaerő képzése és foglalkoztatási támogatása mellett a munkaadókat támogató gazdaságfejlesztési, illetve befektetés-ösztönző tevékenységek is indulnak Heves megyében.

A 2021-2027-es fejlesztéspolitikai időszakban megvalósuló projekt keretében tervezett fejlesztések célja, hogy hozzájáruljanak a területi sajátosságokon alapuló képzésben és alkalmazható képzettségben jelentkező különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatási szint növeléséhez. A fejlesztés révén csökken a megye munkanélküliségi mutatója, nő a foglalkoztatottak száma.

A projekt közvetlen célcsoportját azok a munkanélküliek adják, akik a pályázati felhívásban meghatározott feltételek mentén bevonásra kerülnek a megyei paktum egyes programjaiba. A közvetlen célcsoport körébe tartoznak továbbá azok a megyei vállalkozások és foglalkoztatók, akik igényeiket megfogalmazva a paktum keretében részesülhetnek foglalkoztatási bértámogatásban, ezzel biztosítva a saját fejlődésüket. A projekt közvetett célcsoportja a projektbe bevont munkanélküli személyek közvetlen környezete, családja, végső soron a megye lakossága.

 

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek:

·         Heves Megyei Önkormányzat (Konzorciumvezető)

·         Heves Megyei Kormányhivatal

·         Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

 

A projekt várható eredményei:

-          résztvevők száma – Heves megye tekintetében meghatározott forrásarányos célérték figyelembevételével – várhatóan eléri az 1.432 főt;

-          az inaktívak és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatása nő;

-          a gazdasági növekedés erősödik;

-          Heves megye munkanélküliségi mutatója csökken, a foglalkoztatottak száma nő;

-          a projekt hozzájárul a munkahelyteremtéshez.