Szabályzatok és utasítások

2021. 01. 08.

 

14/2023. (X. 11.)  Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és Heves vármegye jegyzőjének közös utasítása

A Vármegyeháza Barkóczy-terme használatának díjszabásáról és használatba adásának eljárásrendjéről

6/2023. (X.9.) Heves vármegye jegyzőjének utasítása

Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

6/2023. (III.30.) Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és Heves vármegye jegyzőjének közös utasítása

Heves Vármegye Önkormányzata és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Információátadási Szabályzatának kiadásáról

5/2023. (III.20.) Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és Heves vármegye jegyzőjének közös utasítása

Az adatkezelésről és az adatvédelemről szóló Szabályzat kiadásáról

4/2023. (III.9.) Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és Heves vármegye jegyzőjének közös utasítása

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

4/2023. (III.6.) Heves vármegye jegyzőjének utasítása

A papíralapú és elektronikus dokumentumokról történő hiteles másolatok készítésének
a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál alkalmazandó szabályairól szóló
Szabályzat kiadásáról

3/2023. (II.16.) Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és Heves vármegye jegyzőjének közös utasítása

A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló Szabályzat kiadásáról

2/2023. (I. 31.) Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és Heves vármegye jegyzőjének közös utasítása

A vezetékes és mobiltelefon, illetve mobilinternet használatának rendjéről szóló Szabályzat kiadásáról

1/2023. (I. 18.) Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének és Heves vármegye jegyzőjének közös utasítása

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról

2/2023. (I. 16.) Heves vármegye jegyzőjének utasítása

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló Szabályzatának kiadásáról

1/2023. (I. 10.) Heves vármegye jegyzőjének utasítása

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál vezetett közszolgálati személyi nyilvántartásról és a közszolgálati adatvédelemről szóló Szabályzat kiadásáról

29/2012. (IV. 17.) Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsági határozattal elfogadott ügyrend

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje

 

42/2020. (IX.25.) Közgyűlési határozattal elfogadott szabályzat

Heves Vármegye Önkormányzatának

 Közbeszerzési Szabályzata

 

50/2022. (XI.25.) Közgyűlési határozattal elfogadott szabályzat

Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

11/2015. (II.20.) Heves Megyei Közgyűlés Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének közös utasítása

(1.sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

A Heves Megyei Önkormányzatnál és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a szervezetek részére nyújtott támogatások kapcsán a támogatási kérelmek befogadásának, a szervezetek támogatásának és elszámoltatásának eljárásrendjéről

1/2014. (IX.30.) Heves megye Főjegyzőjének utasítása

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről