Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2023. év I. félév ülésterve

2021. 01. 07.

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2023. január 27.

 

NAPIREND

 

1.    Tájékoztató Heves vármegye lakosságának egészségi állapotáról

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Dr. Pozsgai Szabolcs vármegyei tisztifőorvos, Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

2.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                         Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

3.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

4.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

5.    Javaslat a 2023. évi igazgatási szünetnek a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

6.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke 2023. évi szabadságütemezése elfogadására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

7.    Javaslat a Heves Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására

(Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

8.  Javaslat a Heves Vármegyei Klímabarát Díj adományozására

(Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

9.        Felvilágosításkérések

 

10.    Kérdések

 

11.    Bejelentések

 


KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2023. április 28.

 

NAPIREND

 

1.    Beszámoló a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Heves Vármegye Rendőr-főkapitánya, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

2.    Tájékoztató a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Csontos Ambrus tü. dandártábornok, Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

3.    Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2022. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Völgyi Ferenc elnök, Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

4.    Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2022. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

5.    Tájékoztató a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Hegedűs Gábor, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

6.    Tájékoztató a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves Megyei Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerének 2022. évi tevékenységéről és annak 2023. évi munkatervéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

7.   Javaslat Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2021-2027) elfogadására

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

8.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

9.    Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

10.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

11.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

12.    Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről (vagyonnyilatkozatok megtételéről)

 

Előterjesztő:   Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

13.    Javaslat a bírósági ülnökök 2023. évi általános választására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

14.    Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására

(Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

15.    Javaslat a Heves Vármegyei Családokért Díj adományozására

(Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

16.    Felvilágosításkérések

 

17.    Kérdések

 

18.    Bejelentések


KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2023. június 30.

 

NAPIREND

 

1.    Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2022. évi szakmai tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Szádeczky Kornélia, az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

2.    Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Dr. Bujdosó Zoltán, a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

3.    Tájékoztató Heves vármegye mezőgazdasági helyzetéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezetének elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

4.    Tájékoztató Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladásáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

5.    Tájékoztató a Vármegyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről

 

Előterjesztő:    Kómár József László, a Vármegyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

 

6.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

7.    Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosítószámú, Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

 

8.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

9.    Tájékoztató a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. év I. félévi tevékenységéről

 

Előterjesztő:   dr. Barta Viktor, Heves vármegye jegyzője

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

10.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2023. év II. félévi üléstervére és a 2024. év I. félévi ülésterv-tervezetére

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

11.    Javaslat a „Heves Vármegyéért” kitüntető díj adományozására

(Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezéséről szóló közgyűlési döntés függvényében)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

12.    Felvilágosításkérések

 

13.    Kérdések

 

14.    Bejelentések