Heves Megyei Közgyűlés 2022. év II. félév ülésterve

2021. 01. 07.

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2022. szeptember 30.

 

 

NAPIREND

1.    Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

2.    Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. térségi igazgató-helyettese, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

3.    Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

4.    Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Hubai Imre, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

  

5.    Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága szakmai tevékenységéről

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Lukács György, a Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

6.    Tájékoztató Heves megye szakképzésének helyzetéről és a Heves Megyei Szakképzési Centrum tevékenységéről

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Fábri Eufrozina kancellár asszony és Tóth Zsolt, a Heves Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

  

7.    Elnöki jelentés

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                        Jogi és Szervezési Osztály vezetője

  

8.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

9.    Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2022. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

  

10.    Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

  

11.    Felvilágosítás-kérések

12.    Kérdések

13.    Bejelentések

 


KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2022. november 25.

 

NAPIREND

1.    Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz-és belvízvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

  

2.      Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő:      Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

  

3.    Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő:      Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

4.    Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ működéséről

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő:      Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Kozmáné Derda Edit, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

  

5.     Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programjának (2021-2027) elfogadására

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

   

6.    Elnöki jelentés

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                        Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

7.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

  

8.    Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2022. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

9.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

  

10.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2023. évi időbeni ütemezésére

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

  

11.    Felvilágosítás-kérések

12.   Kérdések

13.    Bejelentések

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2022. december 16.

 

NAPIREND

1.    Beszámoló a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

  

2.    Beszámoló a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatairól

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

  

3.   Tájékoztató a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának az elmúlt időszakban hozott döntéseiről

Előterjesztő: Kómár József László, a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

  

4.    Elnöki jelentés

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                       Jogi és Szervezési Osztály vezetője

  

5.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

  

6.  Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosítószámú, Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

  

7.    Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladásáról

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

 

8.    Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2023. év I. félévi üléstervére és a 2023. év II. félévi ülésterv-tervezetére

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

9.    Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2022. évi tevékenységéről és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2023. évi működtetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötésére

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

10.    Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő:   Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

11.    Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

  

12.    Javaslat „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozására

Előterjesztő:    Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

13.    Felvilágosítás-kérések

14.    Kérdések

15.    Bejelentések

 

KÖZMEGHALLGATÁS

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője