Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. év I. félév ülésterve

2021. 01. 07.

 

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. év I. félévi ülésterve

 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2024. január 26.

 

NAPIREND

 

1.    Tájékoztató Heves vármegye lakosságának egészségi állapotáról

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Dr. Pozsgai Szabolcs vármegyei tisztifőorvos, Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

2.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                        Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

3.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

4.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

5.    Javaslat a 2024. évi igazgatási szünetnek a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

6.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke 2024. évi szabadságütemezése elfogadására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

7.    Javaslat a Heves Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

8.   Javaslat a Heves Vármegyei Klímabarát Díj adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

9.        Felvilágosításkérések

 

10.    Kérdések

 

11.    Bejelentések

 

 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2024. április 26.

 

NAPIREND

 

1.    Beszámoló a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Heves Vármegye Rendőr-főkapitánya, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

2.    Tájékoztató a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

3.    Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2023. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Völgyi Ferenc elnök, Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

 

 

4.    Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Vármegyei Igazgatóságának 2023. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Vármegyei Igazgatóságának igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

5.    Tájékoztató a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

6.    Tájékoztató a Bródy Sándor Könyvtár Heves Vármegyei Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerének 2023. évi tevékenységéről és annak 2024. évi munkatervéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

7.   Tájékoztató Heves vármegye mezőgazdasági helyzetéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:     Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Vármegyei

                       Szervezetének elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály

                       vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

8.    Tájékoztató Eger MJV, Gyöngyös és Hatvan városok Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (2021-2027) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) című dokumentumaiban foglaltak megvalósításának előrehaladásáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Eger MJV polgármestere, Gyöngyös város polgármestere, Hatvan város polgármestere, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

9.    Beszámoló a kiemelt eljárásrendben meghirdetett TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében, a „Helyi humán fejlesztések” című, illetve a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra benyújtott pályázatokról

 

Előterjesztő: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

 

10.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                        Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

11.    Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

12.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

13.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

14.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. év II. félévi üléstervére és a 2025. év I. félévi ülésterv-tervezetére

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

15.    Javaslat Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2021-2027) módosítására

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

16.    Beszámoló Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2014-2020) megvalósításáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

 

17.    Beszámoló a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére című pályázat megvalósításáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

 

18.    Javaslat a TOP_PLUSZ-1.1.1 számú konstrukció keretében, a klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás című felhívásra történő pályázat benyújtására

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

 

19.    Tájékoztató a Vármegyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről

 

Előterjesztő: Kómár József László, a Vármegyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő                Ideiglenes Bizottság elnöke

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

 

20.    Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről (vagyonnyilatkozatok megtételéről)

 

Előterjesztő:   Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.

 

 

21.    Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

22.    Javaslat a Heves Vármegyei Családokért Díj adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

23.    Felvilágosításkérések

 

24.    Kérdések

 

25.    Bejelentések