Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. év II. félév ülésterve

2021. 01. 07.

 

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. év II. félévi ülésterve

 

 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2024. szeptember 27.

 

NAPIREND

1.    Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

2.    Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves vármegyében működő irodájának munkájáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. térségi igazgató-helyettese, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

3.    Tájékoztató Heves vármegye gazdasági helyzetéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Dr. Bánhidy Péter, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

4.    Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Hubai Imre, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

5.    Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szakmai tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Lukács György, a Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

6.    Tájékoztató Heves vármegye szakképzésének helyzetéről és a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Milibákné Veres Erika főigazgató asszony és Hegyi István kancellár úr, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum részéről, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

7.      Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2023. évi szakmai tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Szádeczky Kornélia, az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

8.      Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Dr. Bujdosó Zoltán, a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.

 

9.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                        Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

10.    Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

11.    Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. év I. félévi gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

12.    Beszámoló a kiemelt eljárásrendben meghirdetett TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében, a „Helyi humán fejlesztések” című, illetve a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra benyújtott pályázatokról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.

 

13.    Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

14.  Javaslat a Heves Vármegyéért kitüntető díj adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

15.    Felvilágosításkérések

 

16.    Kérdések

 

17.    Bejelentések

 

 

A KÖZGYŰLÉS ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2024. október 1. napjától számított 15 napon belül

 

NAPIREND

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146/J. §-ában foglalt rendelkezések értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választása kapcsán, ahol e törvény a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a választás napjához jogkövetkezményt fűz, ott a jogkövetkezmény alkalmazásának kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell érteni.

Az Alaptörvény ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK rész 27. cikke alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán hivatalban lévő közgyűlés és tisztségviselőinek megbízatása 2024. október 1-jéig tart. A Közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását követően 2024. október 1-jéig nem dönthet a közgyűlés feloszlásáról.

Az Mötv. fent ismertetett rendelkezéseire is figyelemmel a vármegyei közgyűlés alakuló ülését 2024. október 1. napjától számított 15 napon belül hívja össze és vezeti a korelnök, a vármegyei közgyűlés új elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti megválasztása időpontjáig.

A megválasztott képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek, és erről okmányt írnak alá.

Az Mötv. rendelkezéseinek értelmében a vármegyei közgyűlés elnökét a közgyűlés az Alaptörvény 33. cikk (2) bekezdésére is figyelemmel saját tagjai közül, titkos szavazással, minősített többséggel választja meg megbízatásának időtartamára.

A közgyűlés az elnök javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alelnököt választhat. A közgyűlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg.

Az Mötv. alapján a közgyűlés az alakuló vagy az azt követő ülésen a törvény szabályai szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, megválasztja a bizottságainak tagjait, valamint az alelnököt, alelnököket, dönt továbbá az illetményükről, tiszteletdíjukról.

Az Mötv. fent hivatkozott rendelkezéseiből adódó napirendeken túl az alakuló ülésen javasolt továbbá az alábbi napirend megtárgyalása is:

 

Javaslat egyes szervezetekbe történő delegálások tárgyában

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

 

                                   KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2024. november 29.

 

NAPIREND

1.    Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves vármegyét érintő árvíz-és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az illetékes bizottság.

 

2.    Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves vármegyét érintő árvíz- és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az illetékes bizottság.

 

3.    Tájékoztató Heves vármegye munkaerő-piaci helyzetéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Fenyves Péter, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az illetékes bizottság.

 

4.    Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ működéséről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Kozmáné Derda Edit, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az illetékes bizottság.

 

5.     Tájékoztató Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2021-2027) előrehaladásáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az illetékes bizottság.

 

6.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                        Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

7.    Beszámoló a Heves Vármegyei Értéktár Bizottság tevékenységéről

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Herman István, a Heves Vármegyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az illetékes bizottság.

 

8.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

9.        Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

10.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának Stratégiai belső ellenőrzési tervére

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

11.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

12.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2024-2029. évre szóló gazdasági programjára

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

13.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2025. évi időbeni ütemezésére

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

14.  Felvilágosításkérések

 

15.  Kérdések

 

16.  Bejelentések

 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2024. december 13.

 

NAPIREND

1.    Elnöki jelentés

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

                       Jogi és Szervezési Osztály vezetője

 

2.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Pénzügyi Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

3.    Javaslat Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. év I. félévi üléstervére és a 2025. év II. félévi ülésterv-tervezetére

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

4.    Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2024. évi tevékenységéről és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2025. évi működtetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötésére

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

5.    Beszámoló a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi tevékenységéről

 

Előterjesztő:   dr. Barta Viktor, Heves vármegye jegyzője

Előkészítő:      Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

6.    Tájékoztató a vármegyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatairól

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Szabó László, Heves vármegye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalja az illetékes bizottság.

 

7.    Tájékoztató a Vármegyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről

 

Előterjesztő:    a Vármegyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

 

8.      Tájékoztató a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosítószámú, Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében című pályázat megvalósításának előrehaladásáról

 

Előterjesztő:   Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják az illetékes bizottságok.

 

9.    Javaslat a Heves Vármegye Nagykövete cím adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

10.    Javaslat „Az Év Heves Vármegyei Sportolója” díj adományozására

 

Előterjesztő:    Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Előkészítő:      Elnöki Kabinet vezetője

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.

 

11.    Felvilágosításkérések

 

12.    Kérdések

 

13.    Bejelentések

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője