Kreatív Európa: több mint 2 milliárd euró a kulturális és kreatív ágazatok talpraállásának, rezilienciájának és sokszínűségének támogatására

2021. 05. 27.

A 2021–2027-es Kreatív Európa program első évi munkaprogramjának elfogadása nyomán a Bizottság a mai napon új intézkedéseket indít útjukra az európai és Európán kívüli kulturális és kreatív ágazatok támogatása céljából. 2021-ben a Kreatív Európa program eddig nem látott léptékű, mintegy 300 millió eurós költségvetésből segíti a kulturális ágazatok szakembereit és a művészeket abban, hogy a művészeti ágakon és országhatárokon átívelő együttműködési projektek révén juthassanak új lehetőségekhez és szólíthassanak meg új közönségeket. A program mai elfogadása nyomán megindulhatnak az új program első pályázati felhívásai. A felhívások az érintett kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő valamennyi szervezet előtt nyitva állnak. A program teljes hétéves költségvetése 2,4 milliárd euró, ami 63%-kal haladja meg az előző hasonló programét. A Kreatív Európa céljai között szerepel növelni a kulturális ágazatok versenyképességét, és egyúttal támogatni erőfeszítéseiket a zöldebbé, digitálisabbá és inkluzívabbá válás útján. A Covid19-világjárványra tekintettel a program kiemelt hangsúlyt helyez a kulturális és kreatív ágazatok rezilienciájának megerősítésére és válság utáni talpraállására.

Kreatív Európa: több mint 2 milliárd euró a kulturális és kreatív ágazatok talpraállásának, rezilienciájának és sokszínűségének támogatására

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos így nyilatkozott: „EU-szerte több mint 8 millió ember dolgozik kulturális területen. A kultúra nem ismer határokat és nem nézi az állampolgárságot. A művészet ablakot nyit a világra, és segít hidakat építeni az emberek között. Most, amikor a múzeumok, mozik, kulturális örökségi helyszínek, színházak kezdik újra megnyitni kapuikat, szeretném újból hangsúlyozni a Bizottság elkötelezettségét a kulturális és kreatív ágazatok mellett. Megnövelt költségvetésével a Kreatív Európa igyekszik segíteni az érintett ágazatok válság utáni talpraállását, valamint az általuk kínált sokszínűség és páratlan kreativitás kibontakoztatását.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: „A művészeti önkifejezés és a kreativitás a kulturális és kreatív iparágakon túl magának az európai identitásnak is központi eleme. Az új lendületet kapó Kreatív Európa program felerősíti azokat az európai hangokat, amelyek globális visszhangra számíthatnak, és támogatja a világjárvány által súlyosan érintett európai alkotókat, gyártókat, forgalmazókat és kiállítókat. Az értékláncon és a nyelvi határokon átívelő együttműködés, valamint az új innovatív üzleti modellek támogatása révén a MEDIA programág elősegíti az élénk és kulturálisan sokszínű audiovizuális ökoszisztémát. Miközben a médiapluralizmust egyre komolyabb veszély fenyegeti, a Kreatív Európa most először támogatást ad az egészséges és fenntartható uniós hírmédia-ágazatnak is.”

A Kreatív Európa program 2021-re közös célokat tűz ki a kulturális és kreatív ágazatok számára. Nagyobb hangsúlyt fektet a transznacionális alkotó tevékenységekre, az európai alkotások világszintű terjesztésére és népszerűsítésére, az ágazatokon átnyúló innovációra, valamint – a megemelt uniós társfinanszírozási arányok révén – a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítésére. Tevékenységeik megtervezése és végrehajtása során a támogatott tevékenységeknek és projektnek tiszteletben kell tartaniuk a nemek közötti egyenlőséget és az EU környezetvédelmi kötelezettségvállalásait.

A Kreatív Európa programon belül a MEDIA alprogram a nemzetközi érdeklődésre számot tartó filmek és audiovizuális alkotások létrejöttét és európai, illetve Európán kívüli terjesztését támogatja. Egyúttal hozzájárul a tehetséggondozáshoz, illetve a médiatudatosság, a pluralizmus és a médiaszabadság elősegítését szolgáló célzott intézkedéseket is magában foglal. A program a jövőben is elő kívánja mozdítani az európai kulturális és nyelvi sokszínűséget.

A Kreatív Európa program többek között a következő tevékenységeket fedi le:

az irodalmi művek fordítását és a kiadói partnerségek fejlesztését támogató program;
uniós irodalmi, zenei, építészeti és kulturális örökségi díjak, továbbá az „Európa kulturális fővárosa” és az „Európai Örökség cím” kezdeményezések;
az európai audiovizuális alkotások hozzáférhetőségének és láthatóságának javítása a különféle platformokon, a határokon átnyúlóan;
„kreatív innovációs labor” – a tartalmak létrehozására, hozzáférhetővé tételére, terjesztésére és népszerűsítésére vonatkozó innovatív megközelítések ösztönzése a különböző ágazatokban;
a médiatudatosság, a pluralizmus és a médiaszabadság mint európai értékek előmozdítása.
Háttér-információk

A kulturális és kreatív ágazatok mindig is az európai élet gazdag aspektusát alkották, és nemcsak Európa társadalmi kohéziójához és sokszínűségéhez járultak hozzá, hanem gazdaságához is, az EU teljes GDP-jének 4,2%-át és az uniós munkaerő 3,7%-át téve ki.

2014-ben a kulturális és kreatív ágazatoknak nyújtott uniós támogatást a Bizottság az önálló finanszírozási programként kialakított Kreatív Európa programban fogta egybe. A program tevékenységei három ágra oszlanak: az audiovizuális és a hírmédia ágazaton kívül minden más kulturális és kreatív ágazatot lefedő KULTÚRA ágra; az audiovizuális és film ágazatra összpontosító MÉDIA ágra; valamint az ágazatközi együttműködés lehetőségeit elősegítő SZEKTORKÖZI ágra.

Mintegy 41 ország vett részt a 2014–2020-as Kreatív Európa programban, amely több mint 13 000 projektet támogatott, amelyek mindegyikében több szervezet is részt vett. A program Európa-szerte 647 kulturális együttműködési projektet társfinanszírozott 3760 szervezet részvételével, továbbá támogatta több mint 16 000 szakember képzését, több mint 5000 film létrehozását és/vagy terjesztését, 1144 mozi működését, valamint 3500 könyv lefordítását.

További információ ITT elérhetó.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

2021. május 27.