Koronavírus: A Bizottság 123 millió eurót mozgósít kutatásra és innovációra a vírusvariánsok jelentette fenyegetés leküzdése érdekében

2021. 04. 13.

A koronavírus variánsaival kapcsolatos sürgős kutatások érdekében a Bizottság 123 millió eurót mozgósít a Horizont Európa elnevezésű új uniós kutatási és innovációs programból. A Horizont Európa keretében nyújtott első vészhelyzeti finanszírozás kiegészíti a koronavírus elleni küzdelmet célzó, uniós finanszírozású kutatási és innovációs tevékenységek sorát és hozzájárul a koronavírus-variánsok megelőzésére, visszaszorítására, valamint a hatásukra való reagálásra irányuló átfogó bizottsági fellépéshez, összhangban az új európai biovédelmi felkészültségi tervvel (HERA-inkubátor).

Koronavírus: A Bizottság 123 millió eurót mozgósít kutatásra és innovációra a vírusvariánsok jelentette fenyegetés leküzdése érdekében

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos a következőket mondta: „Továbbra is mozgósítunk minden rendelkezésünkre álló eszközt a világjárvány és a koronavírus variánsai jelentette kihívások leküzdése érdekében. Ahhoz, hogy fel tudjunk készülni a jövőre, összesített erővel kell fellépnünk, kezdve a vírusvariánsok korai felismerésétől az új oltóanyagok és kezelések klinikai vizsgálatainak a megszervezéséig és koordinálásáig, biztosítva ugyanakkor a megfelelő adatgyűjtést és adatmegosztást minden egyes szakaszban.”

Új pályázati felhívások a koronavírus-variánsokkal kapcsolatos sürgős kutatásokra
A Bizottság új pályázati felhívásokat tett közzé, amelyek kiegészítik a kezelések és az oltóanyagok fejlesztésére irányuló korábbi fellépéseket klinikai vizsgálatok szervezése és végrehajtása révén, elősegítve a SARS-CoV-2/Covid19 elleni ígéretes terápiás készítmények és oltóanyagok fejlesztését. Hozzá fognak járulni az Európa határian túli nagyszabású Covid19-kohorszok és -hálózatok fejlesztéshez, kapcsolatokat kialakítva az európai kezdeményezésekkel, továbbá erősíteni fogják az adatok, a szakértelem, a kutatási erőforrások és a szakértői szolgáltatások kutatók és kutatószervezetek közötti megosztásához szükséges infrastruktúrákat.

A finanszírozott projektek célja a következők megvalósítása:

új, többközpontú, regionális vagy multinacionális kohorszok létrehozása és/vagy továbbfejlesztése a már meglévőkre építve, többek között Európa határain túl is, ami várhatóan gyors előrehaladást fog eredményezni a koronavírusra és a kialakulóban lévő változataira vonatkozó ismeretek terén;
a SARS-CoV-2/Covid19 ellen ígéretesnek mutatkozó terápiák vagy oltóanyagok továbbfejlesztése azt követően, hogy klinikai vizsgálatok keretében már sor került a preklinikai fejlesztésre;
az adatmegosztás felgyorsítását és a gyors kutatási támogatás és szakértelem rendelkezésre bocsátását előmozdító kutatási infrastruktúrák támogatása a koronavírus-variánsok leküzdése és a jövőbeli járványokra való felkészülés érdekében.
A sikeres konzorciumoknak együtt kell működniük más releváns nemzeti, regionális és nemzetközi szintű kezdeményezésekkel és projektekkel a szinergiák és a kiegészítő jelleg maximalizálása, valamint a kutatási erőfeszítések megkettőzésének elkerülése érdekében.

Ezek a veszélyhelyzeti pályázati felhívások a rövid- és középtávú fenyegetés kezelésére és ezzel egyidejűleg a jövőre való felkészülésre irányulnak. Hozzá fognak járulni az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatósága (HERA) kiépítéséhez, amely lehetővé teszi az EU számára a jövőbeli járványok előrejelzését és jobb kezelését.

A pályázati felhívások benyújtására április 13-ától lesz lehetőség, a benyújtási határidő pedig 2021. május 6. A koronavírusra való globális reagálás elveivel összhangban az új megoldásoknak mindenki számára elérhetőnek és megfizethetőnek kell lenniük.

Háttér-információk:
2021 februárjában Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke bejelentette a Covid19 variánsaival szembeni védekezést szolgáló európai biovédelmi felkészültségi terv (HERA-inkubátor) elindítását, amelynek célja, hogy Európát felkészítse a koronavírus-variánsok jelentette fokozott fenyegetésre. A HERA-inkubátor a tudomány, az ipar és a hatóságok együttműködésének előmozdításával és az összes rendelkezésre álló erőforrás mozgósításával fogja felkészíteni Európát e kihívásra.

A Bizottság a válság kezdete óta, de már jóval korábban is élen járt a kutatás és az innováció támogatásában, valamint az európai és globális kutatási erőfeszítések összehangolásában, beleértve a járványokra való felkészültséget is. A koronavírusra való globális reagálás tekintetében 1,4 milliárd euró finanszírozás mellett kötelezte el magát, amelyből 1 milliárd euró a korábbi kutatási és innovációs keretprogramból, a Horizont 2020-ból áll rendelkezésre.

A Horizont 2020 utódja, a Horizont Európa keretében a mai napon meghirdetett új külön pályázati felhívások kiegészítik a koronavírus elleni küzdelmet célzó korábbi fellépéseket: 48,2 millió euró összegű támogatás 18 projekt számára a diagnosztika, a kezelések és az oltóanyagok fejlesztésére, valamint a világjárványra való felkészülésre; 117 millió összegű befektetés 8 projektbe, amelyek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés keretében a diagnosztika és a kezelések fejlesztésére összpontosítanak; 133,4 millió euró összegű támogatás a világjárvány sürgető szükségleteinek és társadalmi-gazdasági hatásainak kezelésére irányuló 24 projekt számára; valamint az innovatív ötletek támogatására irányuló egyéb intézkedések az Európai Innovációs Tanácson keresztül. A pályázati felhívások az „EKT a koronavírus ellen” cselekvési terv – a Bizottság és a tagállami intézmények közötti párbeszéd eredményeként létrejött munkadokumentum – harmadik intézkedését valósították meg.

További információk ITT olvashatóak.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Kéviselete

2021. április 13.