Kérdések és válaszok az Új Európai Bauhaus díjról

2021. 04. 27.

Mi a célja az Új Európai Bauhaus díjaknak? Az első Új Európai Bauhaus díjak olyan bevált gyakorlatokat, példákat és koncepciókat állítanak reflektorfénybe, amelyekben egyértelműen érvényesülnek az új európai Bauhaus értékei: a fenntarthatóság, az esztétikum és a befogadás. Ezeknek vagy már megvalósult példáknak, vagy – ha diákok és fiatal (legfeljebb 30 éves) szakemberek hozzák létre őket – a jövőbe mutató terveknek kell lenniük. A díjak célja, hogy példákat mutassanak a kezdeményezés alapvető értékeinek érvényesülésére, ezáltal ösztönözzenek a mozgalom továbbfejlesztésére.

Kérdések és válaszok az Új Európai Bauhaus díjról

Milyen típusú projektek versenghetnek a díjért?

Az Új Európai Bauhaus díjakkal tíz különböző kategóriában jutalmazhatók már megvalósult, példaértékű projektek vagy új ötletek és koncepciók.

Mindegyik kategóriában tehát két párhuzamos ágon lehet nevezni:

Az „Új Európai Bauhaus díj” a már teljesen megvalósult projekteknek ítélhető oda,
az „Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek” pedig a fiatal tehetségek által benyújtott koncepcióknak és ötleteknek.
A pályázatoknak be kell mutatniuk, hogy a példaértékű projekt/koncepció miért és hogyan képviseli vagy testesíti meg az új európai Bauhaus kezdeményezést alátámasztó három fő értéket, az esztétikát, a fenntarthatóságot és a befogadást. Emellett a projekt/kezdeményezés innovatív dimenzióját is elemezniük kell. A „Fiatal Tehetségek” ág esetében a pályázóknak be kell mutatniuk a koncepció vagy ötlet továbbfejlesztésének vagy végrehajtásának tervezett lépéseit is.

Milyen kategóriákban lehet indulni?

1. Építési és tervezési technikák, anyagok és folyamatok – példák épített környezetünk olyan megoldásaira, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a környezetvédelemhez, valamint megfizethetőbb és inkluzívabb helyek megteremtéséhez.

2. Építkezés a körforgásosság szellemében – példaértékű helyek / fizikai helyszínek, amelyek az anyagok újrafelhasználásáról és újrahasznosításáról tanúskodnak; ez az európai zöld megállapodás egyik központi eleme.

3. Megoldások az épített környezet és a természet együttes fejlődésére – annak bemutatása, hogy az épített környezet hogyan járulhat hozzá a természet és a biológiai sokféleség védelméhez, figyelembe véve a kulturális és társadalmi igényeket.

4. Újjászületett városi és vidéki területek – a területi rehabilitáció olyan emblematikus példái, amelyek ötvözik a fenntarthatóságot, az esztétikai értékeket és a befogadást, és amelyeket a lakosság és az érdekelt felek széles körű részvételével dolgoztak ki.

5. Termékek és életmód – a fenntartható, vonzó és befogadó életstílushoz hozzájáruló termékek és eljárások. Lehet divatcikk, bútor vagy belsőépítészeti megoldás, de akár élelmiszer vagy mindennapi életünk más eleme is.

6. Megőrzött és átalakított kulturális örökség – sikeres példák a kulturális örökségnek a fenntarthatóság, az esztétika és a befogadás szellemében történő felértékelésére.

7. A találkozások és a közösségi élet új helyszínei – inspiráló példák arra, hogyan hasznosíthatók a terek a találkozások és a közösségépítés érdekében.

8. A kultúra, a művészetek és a közösségek mozgósítása – annak szemléltetésére, milyen hatással lehet a művészet a fenntartható közösségépítésre. Lehetnek a közösségeket összehozó rendezvények, fesztiválok, kulturális előadások.

9. Moduláris, adaptálható és mobil lakóterek – a lakhatás biztosításának olyan innovatív megoldásai, amelyek nagy esztétikai igénnyel a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő megoldást kínálnak ideiglenes, vészhelyzeti szükségletekre.

10. Interdiszciplináris oktatási modellek – olyan oktatási modellek és módszerek, amelyek a fenntarthatóság, a befogadás és az esztétika értékeit beépítik a tantervek tartalmába és a tanulási folyamatba.

Ki pályázhat az Új Európai Bauhaus díjakra?

Mind uniós, mind harmadik országbeli állampolgárok, amennyiben ténylegesen az EU-ban dolgozták ki koncepciójukat, ötletüket és projektjeiket, és/vagy azok fizikai megvalósulása az EU-ban található. A közös/partnerségi és konzorciumtípusú pályázatokra is lehetőség van, de a fenti a kritérium érvényes itt is: a projekt bázisa legyen az EU-ban.

Azok a fiatalok, akik 2021. május 31-én még nem töltötték be 30. életévüket, mind az „Új Európai Bauhaus díj”, mind pedig az „Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek” ágon pályázhatnak. 

A 30 évesnél idősebb projektgazdák csak az „Új Európai Bauhaus díj” ágon indulhatnak.

Csak kézzelfogható, fizikai projektekkel lehet pályázni a díjra, vagy lehet ötletekkel és koncepciókkal is?

A verseny első ága, az „Új Európai Bauhaus díj” a megvalósult projektek díjazására szolgál. E projekteknek a pályázat benyújtásának időpontjára már teljesen meg kell valósulniuk. Itt nem fogadhatók el olyan koncepciók, prototípusok és megoldások (eszközök, módszerek, ötletek), amelyeket még nem realizáltak valós körülmények között.

E projekteknek azonban nem feltétlenül kell egy-egy épület vagy kézzelfogható termék fizikai formájában megjelenniük. Bizonyos kategóriákban megvalósított/bevezetett módszerek/eljárások formáját is ölthetik, például oktatási modellek vagy kulturális projektek esetében.

A verseny másik, „Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek” elnevezésű ágán a legfeljebb 30 éves fiatal tehetségek nyújthatják be koncepcióikat vagy ötleteiket. Itt a koncepciók/ötletek eltérő fejlődési szakaszban lehetnek, a kezdeti koncepcióktól a prototípusok szintjéig. Közös viszont bennük, hogy fejlesztési tervvel együtt kell őket bemutatni, amely felvázolja a koncepció/ötlet továbbfejlesztésére, előmozdítására és/vagy végrehajtására irányuló tervezett lépéseket, különös tekintettel a pályázat benyújtását követő évre.

Kapnak-e támogatást a győztes fiatal tehetségek ötleteik valóra váltásában?

A díjban részesülő fiatal tehetségek kommunikációs csomagot kapnak, amely segíti őket ötleteik valóra váltásában. Például egy-egy rövid dokumentumfilm elkészítése növelheti a projekt ismertségét, ráadásul nemcsak az eredményeket mutatja majd be, hanem a pályamunka alapját képező egész eljárást is.

Hasonlóképpen, a győzteseket coachok segítik majd projektismertetőik kidolgozásában, így növelve esélyeiket arra, hogy projektjüknek további támogatást és finanszírozást biztosítsanak. 

Melyek az odaítélési feltételek?

A két ágon más-más odaítélési feltételek érvényesülnek. Ezek a következőket foglalják magukban:

a) A projekt példamutató jellege a kiválasztott kategóriában, az alapvető értékek – a fenntarthatóság, az esztétikum és a befogadás – érvényesítésének és kombinálásának tekintetében.

b) A projekt igazolt eredményei/hatásai az egyes kategóriákban elvártakkal való összevetésben vagy a fejlesztési tervnek a „Fiatal Tehetségek” ágon belüli relevanciája, minősége és hitelessége tekintetében.

c) Az általános gyakorlatokhoz képest felmutatott innováció.

A már megvalósult projektek esetében pedig:

d) Lakossági szerepvállalás és részvétel. A lakosság és civil társadalom bevonásának minőségét különösen értékelni fogják.

e) Az elképzelés, a koncepció vagy a projekt különböző környezetekben való átültethetőségének mértéke.

Hogyan fogják kiválasztani az új európai Bauhaus-díj győzteseit?

A kiválasztási folyamat négy szakaszból áll:

1. a pályázatok áttekintése és a feltételeknek való megfelelés értékelése;

2. nyilvános online szavazás a feltételeknek megfelelő projektekről;

3. az új európai Bauhaus partnerekből álló zsűri minden kategóriában értékeli az egyes ágakon a három-három legtöbb szavazatot kapó pályázatot (2021. május 31-ig); és

4. Az értékelőbizottság összeállítja a kiválasztott győztesek listáját.

A győztesek kiválasztását az értékelőbizottság szervezi és ellenőrzi.

Mit kapnak a győztesek?

Az egyes kategóriák győztesei az alábbi pénzdíjban részesülnek (mindkét ágban kategóriánként egy-egy nyertes): 

– 30 000 euró az Új Európai Bauhaus díj elnyerőinek, valamint

– 15 000 euró az Új Európai Bauhaus Fiatal Tehetségek díj győztesei számára.

Minden győztes kap egy kommunikációs csomagot is (pl. fizetett médiapromóció, rövid dokumentumfilm elkészítése, a projektismertető kidolgozásának módja). 

További információk:

Az új európai Bauhaus honlapján ITT.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

2021. április 27.