G20-csoport: menetrend a Covid19-válság leküzdésére és a jövőbeli világjárványok elkerülésére

2021. 05. 26.

A G20-ak vezetői kötelezettséget vállaltak arra, hogy világszerte intézkedéseket hoznak a Covid19-válság mielőbbi leküzdése és a jövőbeli járványokra való jobb felkészülés érdekében. A csúcstalálkozó házigazdája az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Mario Draghi olasz miniszterelnök, a G20-ak soros elnöke volt.

G20-csoport: menetrend a Covid19-válság leküzdésére és a jövőbeli világjárványok elkerülésére

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta: „Ez a legelső, egészségügyről szóló G20-csúcstalálkozó új fejezetet nyit a globális egészségügyi politikában. A világ vezetői határozottan elkötelezték magukat az egészségügy terén érvényesülő multilateralizmus és globális együttműködés mellett. Ez azt jelenti, hogy nem vezethető be kiviteli tilalom, a globális ellátási láncoknak működniük kell, és a termelési kapacitásokat mindenütt bővíteni szükséges.” Ha megfelelünk ezeknek az elveknek, a világ felkészültebben tud majd szembenézni a járványokkal.”

A G20-ak hangsúlyozták a fokozott és diverzifikált gyártás fontosságát, és elismerték a szellemi tulajdon szerepét a méltányosság biztosításában, mind az önkéntes engedélyezés és az önkéntes tudástranszfer révén, mind a TRIPS-megállapodás által biztosított rugalmassággal összefüggésben. E tekintetben az EU elő kívánja segíteni e rugalmasság alkalmazását, különösen a kényszerengedélyek használatát, többek között a gyártási kapacitással nem rendelkező összes országba irányuló kivitel esetében.*

Az EU a WTO-ban javaslatot fog előterjeszteni, amely a következőkre összpontosít majd:

a kényszerengedélyek használatának tisztázása és megkönnyítése a jelenlegi világjárványhoz hasonló válsághelyzetekben;
a termelés bővítésének támogatása;
a kereskedelem megkönnyítése és az exportkorlátozások mérséklése.
A G20-ak valamennyi tagja elismerte továbbá, hogy kezelni kell a WHO, az Európai Bizottság, Franciaország és a Bill & Melinda Gates Alapítvány által elindított, a Covid19-tesztek, -kezelések és -oltóanyagok fejlesztésének, előállításának és az azokhoz való méltányos hozzáférésnek a felgyorsítását célzó globális együttműködés, az ACT akcelerátor finanszírozási hiányát. A G20-ak megállapodtak abban, hogy a kezdeményezés megbízatását 2022 végéig meghosszabbítják.

A vezetők abban is egyetértettek, hogy létre kell hozni korai figyelmeztető információs, felügyeleti és aktiváló rendszereket, és biztosítani kell, hogy ezek interoperábilisak legyenek. Ezek az új vírusokra, és a vírusváltozatokra is kiterjednek majd. Lehetővé teszik az országok számára, hogy sokkal gyorsabban észleljék a járványokat, és fellépjenek, mielőtt azok világjárványok lesznek.

A G20-ak kiemelték, hogy biztosítani kell az oltóanyagokhoz való egyenlő hozzáférést, valamint támogatni kell az alacsony és közepes jövedelmű országokat.

A Team Europe hozzájárulása

A felhívásra válaszul a Team Europe konkrét hozzájárulásokat nyújtott be a csúcstalálkozóra, mind az azonnali szükségletek kielégítése, mind pedig a kapacitások középtávon történő kiépítése érdekében.

Az Európai Bizottság együttműködik az európai oltóanyagokat gyártó ipari partnerekkel annak érdekében, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országok számára gyorsan rendelkezésre álljanak oltóanyagok.

Három nagy gyártó ígéretet tett arra, hogy az alacsony jövedelmű országokba önköltségi áron, a közepes jövedelmű országokba csökkentett áron 2021 végéig 1,3 milliárd adag oltóanyagot szállít (a BioNTech/Pfizer 1 milliárd, a Johnson & Johnson 200 millió, a Moderna pedig mintegy 100 millió adagot). E szállítások egy jó része a COVAX-eszközön keresztül valósul meg. 2022-re több mint egymilliárd adag szállítására tettek ígéretet.

A Team Europe arra törekszik, hogy az év végéig 100 millió adag oltóanyagot adományoz az alacsony és közepes jövedelmű országoknak, különösen a COVAX-eszközön keresztül.

A jelenlegi oltóanyagigények fedezése mellett a Team Europe beruházásokat is végrehajt majd annak érdekében, hogy Afrikát felkészítse a saját oltóanyaggyártásra. Afrika ma oltóanyagainak 99%-át importból szerzi be. A Team Europe a gyártási kapacitás növelését, valamint az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz való hozzáférés javítását célzó kezdeményezést indított Afrikában. A kezdeményezés, amelyet az uniós költségvetés és az európai fejlesztésfinanszírozási intézmények, például az Európai Beruházási Bank egymilliárd euróval támogatnak, az infrastruktúrába és a termelési kapacitásba történő beruházásokat fogja finanszírozni. De emellett a képzést és a készségfejlesztést, az ellátási láncok irányítását és a szabályozási keretek kialakítását is támogatni fogja.

A kezdeményezés keretében számos, az afrikai kontinens egészét lefedő regionális termelési központ kerül kialakításra.

Háttér-információk

A G20-csoport elnökeként az Európai Bizottság és Olaszország által május 21-én megrendezett globális egészségügyi csúcstalálkozó keretében a G20-ak vezetői, nemzetközi és regionális szervezetek vezetői, valamint a globális egészségügyi szervek képviselői megosztják egymással a Covid19-világjárvány tanulságait, és kidolgozzák és jóváhagyják az elveket tartalmazó római nyilatkozatot. 

Az elfogadott elveknek erőteljes iránymutatásul kell szolgálniuk a jövőbeli globális egészségügyi válságok megelőzését célzó további többoldalú együttműködéshez és együttes fellépéshez, valamint az egészségesebb, biztonságosabb, méltányosabb és fenntarthatóbb világ kiépítése iránti közös elkötelezettséghez.

A csúcstalálkozó a következőkre épül:

A koronavírusra való globális reagálás, (Coronavirus Global Response) elnevezésű nagyszabású adománygyűjtő kampány keretében tavaly közel 16 milliárd eurót mozgósítottak világszerte a koronavírus-kezelésekhez, tesztekhez és oltóanyagokhoz való egyetemes hozzáférés, valamint a globális helyreállítás támogatása érdekében.
A többoldalú intézmények és keretek, nevezetesen az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok jelenlegi munkája.
Egyéb egészségügyi kezdeményezések és folyamatok, beleértve a G7-ek és a G20-ak körében zajlókat is.
Az EU a Covid19-válság mindenhol történő kezelésére irányuló nemzetközi erőfeszítések élharcosa, és több mint 2,47 milliárd euró összeggel segítette az ACT akcelerátort támogató finanszírozás mozgósítását a koronavírusra való globális reagálás révén, valamint a COVAX eszköz legnagyobb donoraként.

A COVAX a Covid19-oltóanyagokhoz való egyetemes és méltányos hozzáférés biztosítására irányuló erőfeszítéseket összefogó globális kezdeményezés, és az EU számára az oltóanyagok megosztásának kulcsfontosságú csatornája.

Az EU 4 milliárd eurót fektetett be a Covid19-cel kapcsolatos kutatásba és gyártási kapacitásba, hogy oltóanyagokat fejlesszen ki, amelyeket most az EU-ba és a világ országaiba juttatnak. Az EU ugyanannyi – mintegy 240 millió adag – oltóanyagot exportált, mint amennyit a polgárai megkaptak.*

A Team Europe több mint 40 milliárd eurót mozgósított annak érdekében, hogy világszerte támogassa a partnerországokat az egészségügyi vészhelyzet kezelésében, az olyan kulcsfontosságú ágazatok megerősítésében, mint az egészségügy, a vízellátás és a megfelelő higiénés körülmények, valamint a Covid19-válság társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítésére irányuló intézkedések.

További információ elérhető ITT.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

2021 május 26.