Az Európai Bizottság vitát indított a népesség elöregedésének hatására adható válaszokról

2021. 02. 02.

Az Európai Bizottság zöld könyvet fogadott el és ezzel széles körű politikai vitát indított az európai öregedő társadalommal kapcsolatos kihívásokról és lehetőségekről. A zöld könyv meghatározza e hangsúlyos demográfiai trend gazdaságunkra és társadalmunkra gyakorolt hatását, és felkéri a polgárokat, hogy egy 12 hétig tartó nyilvános konzultáció keretében fejtsék ki véleményüket a lehetséges megoldásokról.

Dubravka Šuica, a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnök a következőképpen nyilatkozott: „Az a tény, hogy az előző nemzedékekhez képest hosszabb ideig és egészségesebben élünk, szociális piacgazdaságunk sikerét és erejét mutatja. Ugyanakkor új kihívásokat is jelent és egyben lehetőségeket kínál, amelyeket figyelembe kell vennünk. A zöld könyv vitát indít a népesség elöregedésében rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásáról és arról, miként mozdíthatja elő ez a tendencia az innovációt, valamint a szükséges szakpolitikai válaszokról.”

A zöld könyv keretbe foglalja az idősödésről szóló vitát azzal, hogy felvázolja a társadalmunkat érintő demográfiai változások gyorsaságát és nagyságrendjét, valamint a szakpolitikáinkat befolyásoló hatásokat, továbbá, hogy a válaszok érdekében milyen kérdéseket kell feltennünk. Ez mindenre kiterjed az egészséges életmódtól és az egész életen át tartó tanulástól kezdve az idősebb népesség gondozását szolgáló egészségügyi és ellátási rendszerek megerősítéséig. A zöld könyv kiemeli a munkaerő iránti fokozott igényt, rámutat a munkahelyteremtési lehetőségekre, és megvizsgálja az idősödésnek a karrierre, a jólétre, a szociális védelemre és a termelékenységre gyakorolt hatását.

A Bizottság életciklus-alapú szemléletet alkalmaz, amely tükrözi az idősödés minden generációra és életszakaszra gyakorolt egyetemes hatását. Ezzel kiemeli a megfelelő egyensúly megteremtésének fontosságát a jóléti rendszereink szempontjából fenntartható megoldások és a nemzedékek közötti szolidaritás erősítése között.

Az elkövetkező évtizedekben növekedni fog az idősek száma az EU-ban. Jelenleg a népesség 20 %-a 65 év feletti, és az előrejelzések szerint arányuk 2070-re 30 % lesz. Ezzel egyidejűleg a 80 év felettiek aránya várhatóan több mint megduplázódik és 2070-re eléri a 13 %-ot. Hasonlóképpen a feltehetően tartós ápolásra-gondozásra szorulók száma az EU 27 tagállamában a 2016. évi 19,5 millióról 2030-ra 23,6 millióra, 2050-re pedig 30,5 millióra fog emelkedni.

További lépések

A ma elindított széles körű nyilvános konzultáció nyitva áll az összes tagállam valamennyi érdeklődő polgára és – többek között regionális, illetve helyi szintű – szervezete előtt,. A konzultáció eredményei hozzá fognak járulni az egyének, illetve régiók és közösségek számára szükséges támogatás meghatározásához Az eredmények alapján a Bizottság mérlegelni fogja az idősödéssel kapcsolatos kérdések kezelésére irányuló tagállami és regionális szintű erőfeszítések megerősítését célzó lehetséges szakpolitikai válaszlépéseket.

Háttér-információk

A Bizottság az EU politikai menetrendjében kiemelt helyet szentel a demográfiai kérdéskörének. A demográfiai változások hatásáról szóló 2020. júniusi jelentésében megállapította, hogy az elmúlt öt évtizedben a születéskor várható élettartam a férfiak és a nők esetében is körülbelül 10 évvel nőtt. Az idősödésről szóló zöld könyv e jelentés első eredménye, amely vitát indít az Európát érintő, demográfiai elöregedéssel kapcsolatos főbb kérdésekről. Ezt a vidéki térségek hosszú távú jövőképének kidolgozása fogja követni, amelynek során a Bizottság az elnéptelenedés kérdésével is foglalkozni fog.

További információk: ITT

 

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

2021. február 2.