Az Európai Bizottság új szabályokat javasol a digitális platformokra vonatkozóan

2020. 12. 16.

Az Európai Bizottság tegnap új és átfogó szabályrendszer kialakítására tett javaslatot az összes digitális szolgáltatásra – többek között a közösségi médiára, az online piacokra és egyéb online platformokra – vonatkozóan. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslatok célja, hogy Európában mind a digitális szolgáltatásokat kínáló vállalkozók, mind a felhasználók élvezhessék a biztonság, a bizalom, az innováció és az üzleti lehetőségek előnyeit.

Mindkét javaslat középpontjában az európai értékek állnak. Az új szabályoknak köszönhetően a fogyasztók és az őket megillető alapvető jogok hatékonyabb védelemben részesülnek majd az interneten, a digitális piacok pedig méltányosabbá és nyitottabbá válnak. Az egységes piac egészére kiterjedő modern szabályrendszer elő fogja mozdítani az innovációt, a növekedést és a versenyképességet, valamint a kisebb platformok, a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások növekedését. Az új szabályok ezenfelül megtiltják, hogy azok az online platformok, amelyek „kapuőrökké” váltak vagy válhatnak, tisztességtelen feltételeket támasszanak másokkal szemben.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében uniós szintű, kötelező érvényű kötelezettségek vonatkoznak majd minden olyan digitális szolgáltatásra, amely árukat, szolgáltatásokat vagy tartalmakat közvetít a fogyasztóknak. A szabályok biztosítani fogják a jogellenes tartalmak, szolgáltatások és áruk gyorsabb eltávolítását, valamint a felhasználók alapvető jogainak átfogó védelmét. Ennek érdekében széles körű átláthatósági intézkedéseket is bevezetnek, melyek az online hirdetésekre és a felhasználóknak tartalmakat ajánló algoritmusokra is kiterjednek. Az új keretrendszer újra egyensúlyba hozza a felhasználókra, a közvetítő platformokra és a hatóságokra háruló felelősségeket. A 45 millió felhasználót – vagyis az Unió lakosságának több mint 10%-át – elérő platformok rendszerszintű platformoknak minősülnek, és nemcsak a saját kockázataik mérséklésére vonatkozó konkrét kötelezettségek hatálya alá tartoznak majd, hanem egy új felügyeleti struktúra hatálya alá is.

A digitális piacokról szóló jogszabály

A digitális piacokról szóló jogszabály a digitális piacokon „kapuőrként” működő platformok magatartása miatt egyes esetekben bekövetkező negatív következményeket hivatott elhárítani. Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, fontos szerepet játszanak abban, hogy az üzleti felhasználók elérjék ügyfeleiket, és piaci pozíciójuk hosszú távon is stabil, vagy stabilnak ígérkezik. Ez lehetővé teheti, hogy – bár magánszereplők –, szabályozóként lépjenek fel, és akadályt képezzenek a vállalkozások és a fogyasztók között. A jogszabály harmonizált szabályokat határoz meg a „kapuőrök” által alkalmazott tisztességtelen módszerek meghatározására és betiltására. Tisztességtelen módszernek minősül például az adott platformon működő vállalkozásoktól származó adatok tisztességtelen felhasználása, vagy annak megnehezítése, hogy a felhasználó másik szolgáltatásra váltson. A jogszabály csak azokra a főbb platformszolgáltatókra – például internetes keresőkre, közösségi hálózatokra és online közvetítő szolgáltatásokra – fog vonatkozni, amelyek esetében a legmagasabb a tisztességtelen módszerek alkalmazásának kockázata. A szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírságok a platformszolgáltató globális forgalmának 10%-át is elérhetik.

2020. december 16.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete