A Bizottság válasza a „Minority SafePack” kezdeményezésre

2021. 01. 18.

Az Európai Bizottság válaszolt a „Minority SafePack – Egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésre. Ez az ötödik sikeres európai polgári kezdeményezés, amelyet Unió-szerte több mint 1 millió polgár (köztük több mint félmillió magyar) biztosított a támogatásáról.

A szervezők azért indították útnak a kezdeményezést, hogy javuljon a nemzeti és a nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelme, és erősödjék az Unión belüli kulturális és nyelvi sokszínűség.

Az Európai Bizottság számára prioritást jelent a társadalmi befogadás és az európai kulturális sokszínűség iránti tisztelet előmozdítása, ezért a Bizottság elkötelezett amellett, hogy – szakpolitikai és anyagi értelemben egyaránt – továbbra is támogassa ezeket a fontos ügyeket. Válaszában a Bizottság gondosan, a szubszidiaritás és az arányosság elvét figyelembe véve kiértékeli a kezdeményezés keretében megfogalmazott kilenc konkrét javaslatot, és ismerteti, hogy a hatályos és a közelmúltban elfogadott uniós jogszabályok miként támogatják a kezdeményezésben foglaltak megvalósítását. Tekintve, hogy a kezdeményezés eredeti, 2013-as előterjesztése óta eltelt években számos olyan intézkedés született, amely megoldást kínál a Minority SafePack keretében megfogalmazott javaslatokra, a Bizottság azt a döntést hozta, hogy nem irányoz elő új jogi aktusokat. Ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy több területen is további intézkedéseket lehet hozni a célok megvalósításának elősegítése érdekében. Válaszában a Bizottság rámutat arra, hogy a már hatályos jogszabályok és szakpolitikai intézkedések teljes körű végrehajtása komoly fegyvertárat biztosít a kezdeményezés céljainak támogatásához, és felvázolja a célok megvalósítását támogató további intézkedéseit. Ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy az Európai Uniónak nincs általános jogalkotási hatásköre a nemzeti kisebbségek védelme terén.

A szervezők 2020. január 10-én nyújtották be hivatalosan kezdeményezésüket a Bizottsághoz. Ezt követően összesen 1 128 422 érvényes támogató nyilatkozat gyűlt össze. A Bizottság 2020. február 5-én találkozott a szervezőkkel. 2020. október 15-én a szervezők az Európai Parlamentben szervezett nyilvános meghallgatáson bemutatták a kezdeményezést és az abban megfogalmazott javaslatokat. A Bizottságnak ezt követően 3 hónap állt a rendelkezésére, hogy hivatalos közleményt adjon ki, ismertetve a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit. 2020. december 14-i plenáris ülésén az Európai Parlament is megvitatta a Minority SafePack kezdeményezést.

2021. január 18.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete