2020 September 24, Thursday
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2020. évi határozatok
07
Apr 2020
PDF
Print
E-mail

7/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. július 06. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

 

 1. Javaslat „Mikulás Ünnepség” megszervezésére fordítandó összeg elkülönítésére

 

 1. Javaslat támogatás nyújtására

 

 1. Javaslat a 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

 1. Javaslat szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködési keret- megállapodás megkötésére

 

 1. Beszámoló a közgyűlés elnökének a veszélyhelyzet során, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott döntéseiről.

 

 1. Tájékoztató a 2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról.

 

 1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról.

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         azonnal

 

8/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

 1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. július 6-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
 2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 104 140 Ft.  A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány tartalékát a 2019. év végén megtartott Mikulás rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs költségének finanszírozásához használja fel.

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         értelem szerint


 

9/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

307 332

2 387 332

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

0

0

0

Költségvetési maradvány

104 142

-2

104 140

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

307 330

2 491 472

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

0

97 000

97 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

0

167 258

167 258

Egyéb szervezetek támogatása

0

500 000

500 000

Dologi kiadások

2 080 000

-352 786

1 727 214

Pénzmaradvány tartalék

104 142

-104 142

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

307 330

2 491 472

 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

 

10/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 600.000,- Ft + járulék keretösszeget különít el a Heves megyei roma gyerekek részére a 2020. decemberében megrendezésre kerülő „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított összeg, figyelemmel a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2020. (VII.6.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra. A 600.000,- Ft összegből legfeljebb 100.000,- Ft, a rendezvény lebonyolítását megelőzően legfeljebb egy hónappal korábban, utólagos elszámolás mellett előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes, és/vagy Csik Zsolt képviselő részére. A további kiadások pedig utólag számla ellenében térítendőek meg.

A közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest és Csik Zsolt képviselőt hatalmazza meg, azzal, hogy a megvalósulás után Barkóczi Géza és/vagy Csik Zsolt felelős(ek) a pénzügyi elszámolással is, mely keretében a rendezvény megvalósulását követően a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást legkésőbb 2020. december 31. napjáig köteles elkészíteni.

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Csik Zsolt

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

képviselő

Határidő:         Elszámolásra: 2020. december 31.

Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény megvalósulását

                                                                                   követő rendes ülés időpontjáig

 


 

 

11/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot különít el a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. augusztus 16. napján, Kerecsenden megrendezendő kulturális Romanap lebonyolításával kapcsolatban, a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.

 

                                                           Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                                   Suha József

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzati képviselő

                                                           Határidő:         A támogatás átutalására a támogatás

                                                                                   nyújtásáról szóló megállapodás mind két fél

                                                                                   általi aláírását követő 8 banki munkanapon

                                                                                   belül.

Elszámolás: 2020. szeptember 30.

                                                                                   Közgyűlés előtti beszámolásra a

                                                                                   rendezvény megvalósulását

                                                                                   követő rendes ülés időpontjáig.


 

12/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén meghozott, 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozatának módosításáról döntött, mely módosítás okán 50.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésének lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni. 

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                              Önkormányzat Közgyűlésének

                                                                                              elnöke

                                                                                              Suha Jenő

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                              Önkormányzat képviselő

                                                           Határidő:                     Elszámolás: 2020. szeptember 30.

                                                                                              Közgyűlés előtti beszámolásra a

                                                                                              rendezvény megvalósulását

                                                                                              követő rendes ülés időpontjáig.

 

13/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest, hogy külön kötendő szakmai jellegű együttműködési megállapodás előkészítése céljából felvehesse a kapcsolatot olyan Heves megyei szervezetekkel, intézményekkel, melyek nyitottak arra, hogy a Heves megyei roma nemzetiség alapvető jogainak érvényesülése, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében az együttműködés konkrét formáinak meghatározása mellett, többek között szakmai tájékoztatók nyújtásával, tájékoztató jellegű szakmai programok szervezésével együttműködjenek a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az előkészítés eredményeként, a konkrét megállapodás a közgyűlés külön döntéssel történt jóváhagyását követően köthető meg.

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint


 

14/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a közgyűlés elnökének az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Határidő:                     Azonnal

15/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

 1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
 2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2/2020. (V.04.)  számú közgyűlési határozatát módosítva arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Barkóczi Géza elnökhelyettest, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt képviselőt - a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett legfeljebb 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Barkóczi Géza elnökhelyettes, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt képviselő jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

                                                           Felelős:                        Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Csik Zsolt

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

képviselő

Határidő:                     Értelem szerint


 

 

16/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

                                                           Felelős:                        Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint

 

17/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy Barkóczi Géza elnökhelyettes részére, az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat Budapesten megtartott ülésén történt részvételével kapcsolatban felmerülő, a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő szükséges, és Barkóczi Géza elnökhelyettes által megelőlegezett költségeinek megtérítésére 30.000.- Ft költségtérítést állapít meg.

 

 Felelős:                       Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint

 

 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV. 08.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti hatáskörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § és 49. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3.) Korm. rendelet 65-65/A. §-aiban foglaltakra is - 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint összegű alapítványi forrás átadásáról döntöttem az „A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány” (székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly út 1., nyilvántartási sz.: 10-01-0000295, adószáma: 18571987-1-10, képviseli: Rázsi Botond kuratóriumi elnök) részére. 
A fenti döntés meghozatala során figyelemmel voltam arra, hogy 
- a támogatás nyújtása nem kapcsolódik közvetlenül nemzetiségi közfeladat ellátáshoz, azonban a rendkívüli helyzetre való tekintettel a helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatként a nemzetiséghez kötődő szociális – egészségügyi ellátási területen történő felhasználásra nyújtja a támogatást,
- a támogatás nyújtásával a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájáruljon az Alapítvány céljaival összefüggő, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek a koronavírus világjárvány kapcsán Heves megye lakossága, köztük a roma nemzetiségi lakosság érdekében végzett, közegészségügyi – járványügyi feladatainak ellátásához,
- a támogatás nyújtásával történő közvetett feladatellátás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi közfeladatainak ellátása – felelős önkormányzati gazdálkodás mellett - változatlanul biztosított maradjon. 
A támogatás pénzügyi fedezete a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.
 
A támogatás egy összegű átutalására jelen veszélyhelyzeti határozat mellékletét képező megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül kerülhet sor az Alapítványnak a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403507-35014166-00000000 számú számlájára. 
 
 
                        Felelős:  Danyi Sándor 
                                      Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                                      Közgyűlésének Elnöke
                                                              
Határidő: -    a támogatás átutalására a támogatói okirat mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül
az alapítványi forrással történő elszámolásra a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig
 
 
Eger, 2020. április 08. 
 
 
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
Melléklet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV.06.) számú veszélyhelyzeti határozatához
 
Megállapodás
támogatás nyújtására
 
Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor elnök, adószáma: 15762348-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15762348-8411-371-10, számlaszáma: 10035003-00312497), mint támogató – a továbbiakban: Önkormányzat,
 
másrészről 
A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány (székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly út 1., nyilvántartási sz.: 10-01-0000295, adószáma: 18571987-1-10, képviseli: Rázsi Botond kuratóriumi elnök), mint támogatott – a továbbiakban: Támogatott,
 
az Önkormányzat és a Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
 
Önkormányzat - figyelemmel a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 1/2020. (IV.06.) veszélyhelyzeti határozatára - támogatni kívánja Támogatottat, annak céljaival összefüggő, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek a koronavírus világjárvány kapcsán Heves megye lakossága érdekében végzett tevékenysége céljából. 
 
Felek rögzítik, hogy Önkormányzat összesen 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összegű támogatást nyújt Támogatott részére az 1.) pontban megjelölt célból, amelynek fedezete a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.
 
Önkormányzat a támogatás összegét jelen megállapodás mindkét fél részéről történt aláírását követő 8 banki napon belül egy összegben utalja át a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403507-35014166-00000000 számú bankszámlára. 
 
Támogatott köteles legkésőbb a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig a támogatás előírt felhasználási célnak és a vonatkozó jogszabályoknak, jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelő felhasználásáról tételes, igazolt elszámolást készíteni, és azt az Önkormányzatnak megküldeni.
Az elszámolás keretében a Támogatott köteles a támogatás szerződésszerű felhasználását oly módon igazolni, hogy az eredeti számlákat záradékkal látja el, ezt követően a számlamásolatokat, a kifizetést igazoló dokumentumokat szabályszerűen hitelesíti. Támogatott köteles az Önkormányzatnak a fenti határidőig elszámolását számlaösszesítővel mellékelve benyújtani. 
Támogatott jelen megállapodás aláírásával kijelenti, egyben kötelezettséget és felelősséget vállal azért, hogy a támogatás szerződésszerű felhasználását igazoló számlákat, számlamásolatokat, számszaki összesítőt csak és kizárólag a jelen megállapodás alapján nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának igazolása során használja fel, azokat sem korábban, sem pedig az elszámolást követően ilyen célokra nem használta és nem használja fel.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás szabályszerű felhasználását a támogatási program megvalósításának helyszínén is ellenőrizheti, amelynek keretében jogosult betekinteni a támogatás felhasználásával összefüggő dokumentációkba. Felek rögzítik, hogy a támogatás felhasználása során a Támogatott - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti feltételei fennállnak – köteles a beszerzései lebonyolításakor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően eljárni, beszerzéseit megvalósítani.
 
A támogatás szerződésszerű felhasználását, a Támogatott által előterjesztett számadás helyességét az Önkormányzat azzal megbízott képviselője jogosult ellenőrizni, egyben nyilvántartja a támogatás nyújtására vonatkozó adatokat.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy Önkormányzat, mint támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani és a támogatás egyösszegű, legkésőbb az erről szóló felszólítás kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül történő visszafizetését követelni
 
a)  amennyiben a támogatott a támogatást a megállapodásban rögzítettektől eltérő célra használta fel,
 
b) amennyiben a támogatási megállapodásban rögzített határidőben, illetve annak eredménytelen leteltét követően megküldött felszólítás ellenére, a felszólító levélben megjelölt határidőig sem számol el.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával történő, a 4.) pont szerinti elszámolásig az Önkormányzattól további támogatást nem igényelhet, az Önkormányzat további támogatást nem nyújthat.
 
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
 
Támogatott nyilatkozik, hogy jelen megállapodás aláírásának időpontjában köztartozása nincs.
 
Támogatott jelen megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy vele szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben – különösen, de nem kizárólagosan annak 48/B. §-ában – foglalt összeférhetetlenségi okok, körülmények nem állnak fenn.
Feleknek tudomása van arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) értelmében a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
 
Támogatott jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a Civil törvény előírásainak eleget tett, a beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a Civil törvényben meghatározottak szerint letétbe helyezte, illetve a Civil törvény szerinti, beszámoló, közhasznúsági mellékletre vonatkozó letétbe helyezési kötelezettség nem terheli.
 
Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat támogatói minőségét az elektronikus és nyomtatott kiadványokban, média-megjelenéseken az 1.) pont szerinti támogatással összefüggésben feltünteti.
 
Jelen megállapodás módosítása csak Felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. A megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész megállapodás érvénytelenségét, Felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Felek között a megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A megállapodással kapcsolatban Felek között felmerülő vitás kérdéseket Felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást köteles visszafizetni, ha
 
a támogatási megállapodásban rögzített határidőben, illetve annak eredménytelen leteltét követően megküldött felszólítás ellenére, a felszólító levélben megjelölt határidőig sem számol el,
ha az elszámolás során megállapítást nyer, hogy nem a megállapodásban rögzített célra használja fel a támogatási összeget.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat, mint támogató a támogatás visszafizetése érdekében a hatályos jogszabályok által megengedett jogi eljárás keretében érvényesíti igényét a támogatott szervezettel szemben.  
 
Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.
 
Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet: A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV.06.) veszélyhelyzeti határozata
 
Jelen Megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után - mint ügyleti akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.
 
Eger, 2020. április 08. 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés
Eger, 2020. április 08.
 
 
…………………………………………
     Bocsi Mónika
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
           Pénzügyi Osztály vezetője
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 2/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal Suha Jenő, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja részére a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében 4/2020. (II.06) számú közgyűlési határozattal adott képviseleti felhatalmazást visszavonom  és ezzel egyidelűleg az év közben történő esetleges visszavonásig, Barkóczi Géza Elnökhelyettest hatalmazom fel ugyanezen,  2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtani. A Közgyűlés fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Barkóczi Géza elnökhelyettes jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.
.
 
Felelős: Barkóczi Géza
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 4.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 3/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére, havi 5.000,- Ft összeg elkülönítéséről döntöttem, melyet a Közgyűlés tagjai közül Barkóczi Géza elnökhelyettes vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.
 
Felelős: Barkóczi Géza
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 4.
 
 
 
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V. 28.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
Barkóczi Géza elnökhelyettesnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetések kapcsán felmerülő, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata szerinti felhatalmazás alapján végzett tevékenységével összefüggő, szükséges útiköltségeinek megtérítésére legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapítok meg. 
 
 
Felelős: Danyi Sándor
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 28.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V. 28.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (II.06.) számú határozata alapján a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében (legfeljebb) 20 fő foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésével, benyújtásával, a pályázattal kapcsolatban különösen, de nem kizárólagosan a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások előkészítésével, a program végrehajtása során felmerülő egyéb intézkedésekben való  közreműködéssel, továbbá a pályázatra vonatkozó záró beszámoló elkészítésével Berki Noémi (lakcím: 3200 Gyöngyös, Jó szerencsét utca 24/2. fsz. 1., anyja neve: Berki Lenke) magánszemélyt bízom meg, aki ezen tevékenységét az erre irányuló, Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásban foglaltak alapján köteles ellátni.
A 2020. évi közfoglalkoztatási programban történő foglalkoztatásra irányuló pályázattal (kérelemmel) kapcsolatos ügyintézési teendők ellátásában való közreműködéséért Berki Noémit nettó 97.000,-Ft, azaz nettó kilencvenhétezer forint megbízási díj illeti meg, mely a feladat ellátásának ütemében, ahhoz igazodóan három részletben, a megkötendő megállapodásban foglaltak alapján, az egyes részfeladatok szerződés szerint igazolt teljesítését követő 8 munkanapon belül kerülhet kifizetésre.
 
Felelős: Danyi Sándor
              Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
Barkóczi Géza
              Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese
Határidő: értelem szerint, illetve
              a szerződés szerint igazolt teljesítést követő 8 munkanapon belül
 
Eger, 2020. május 28.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

                                                                Közgyűlésének elnöke    

 

---------------------------

1/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 06. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 

2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

3./ Tájékoztatás, bejelentés

                                                                        Felelős:             Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat Elnök

                                                                        Határidő:           azonnal

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2020. (II.06.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.     A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét        2 184 142 Ft-ban 

kiadási főösszegét          2 184 142 Ft-ban

            állapítja meg.

2.     A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2020. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás és a pénzmaradvány összegével egyezik meg.

3.     A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                    Járulék                                        104 142 Ft

Dologi jellegű kiadás                 2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék             2 184 142 Ft

 

4.     A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2020. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2020. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

Felelős:              Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő: 2020. december 31.

 

3/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                        Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                                        Határidő:                      Értelem szerint

 

4/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

1.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napján tartott ülésén arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - illetve akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettest - a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Suha Jenő - akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettes - jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról határozott, hogy Suha Jenő képviselőnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetés során felmerülő a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, szükséges költségeinek megtérítésére legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapít meg. 

 

Felelős: Danyi Sándor

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                          Suha Jenő 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:           értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 2020. első félévében, Egerben a Heves Megyei Önkormányzat Barkóczy termében a Heves megyei települési roma nemzetiségi önkormányzatok újonnan megválasztott elnökei részére, hozzávetőleg 60-70 fő részvételével, a települési roma nemzetiségi önkormányzatok törvényes működését is elősegítő - ebéddel egybekötött -, szakmai előadást szervez. A rendezvény szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges költségek biztosítására a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy 100.000.- Ft-ot különít el. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított. A 100.000.- Ft pénzösszeg előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes részére. A Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel, aki a rendezvény megvalósulását követő két héten belül a felvett előleggel köteles elszámolni, annak összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást készíteni. 

 

Felelős: Barkóczi Géza

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

Határidő:           értelem szerint

 

6/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén arról döntött, hogy 70.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésére, illetve az annak lebonyolításával kapcsolatban felmerülő rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.  

 

                                                                     Felelős:                Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat elnöke

                                                                                                Suha Jenő

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat képviselő

                                                                     Határidő:  

   Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény megvalósulását 

   követő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*