TOP-1.5.1-20-2020-00005

2020. 12. 28.

2021-27 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves megyében

TOP-1.5.1-20-2020-00005

TOP-1.5.1-20-2020-00005 projekt összefoglaló

Kedvezményezett neve: Heves Megyei Önkormányzat

Projekt címe: A 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves megyében

Projekt azonosítószáma: TOP-1.5.1-20-2020-00005

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2020.07.01.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021.07.01.

Projekt elszámolható összköltsége: 30.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 30.000.000,- Ft

A projekt célja a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai előkészítési tevékenység keretében a megyei önkormányzat által felülvizsgálandó és elkészítendő területfejlesztési dokumentumok - a megyei területfejlesztési koncepció, a megyei területfejlesztési program és a megyei integrált területi program - kidolgozása. A projekt keretében a felhívás 3.1.1. A) 1)-2) pontjaiban nevesített stratégiai tervezést megalapozó dokumentumok készülnek el.

A projekt során a Heves Megyei Önkormányzat eleget tesz a felhívás 3.1.2.1. pontjában nevesített kötelezően megvalósítandó tevékenységnek, a kötelező nyilvánosság biztosításának. A projektmenedzsmenti feladatokat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, amely szervezet rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges munkatapasztalattal.

A projekt végrehajtása során maradéktalanul eleget teszünk a felhívás 3.4.1.2. pontjában megfogalmazott esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak.