ÁTADTÁK A TELEKESSY ISTVÁN TERÜLETFEJLESZTÉSI DÍJAKAT A MEGYEHÁZÁN

2020. 09. 25.

Heves Megye Közgyűlése a Telekessy István területfejlesztési díjat adományozta Tóth Péter vállalkozó, a Demjén Termál Kft. vezető tisztségviselője részére. A díjra felterjesztette: Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő. Telekessy István területfejlesztési díjat kapott a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft., Hatvan. A díjra felterjesztette: Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke. Telekessy István területfejlesztési díjat érdemelt Fülöp Henrik, az „IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. ügyvezető igazgatója, intézményvezetője. A díjra felterjesztette: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke. Heves Megye Közgyűlése a Telekessy István területfejlesztési díjat adományozta Kovács Kálmán gazdálkodó, egyéni vállalkozó részére. A díjra felterjesztette: Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezetének elnöke.

ÁTADTÁK A TELEKESSY ISTVÁN TERÜLETFEJLESZTÉSI DÍJAKAT A MEGYEHÁZÁN

Tóth Péter a Demjén Termál Kft. vezető tisztségviselője, amely 2007 óta üzemeltet termál- és gyógyfürdőt a Demjéni Termál Völgyben. A néhány éve átadott barlang- és élményfürdő Közép-Európa legnagyobb barlangfürdője. A vállalkozó által vezetett Kft. a fejlesztéseknek köszönhetően átlagosan 200 fő számára biztosít munkát, de még a turistaszezonon kívül is 120-130 embernek tud megélhetést adni. Filozófiája, hogy elkötelezett legyen Heves Megyéért, a megye turizmusáért. Kiemelten fontos számára, hogy a folyamatosan fejlődő turisztikai komplexum 100%-ig zöld legyen, amelynek megvalósítása önerőből kezdődött el, többek összefogásával. A használt fürdővíz újrahasznosításával, napelemek telepítésével 100%ig önfenntartóvá válik a fürdőkomplexum, megmutatva ezzel, hogy a turisztikai fejlesztések nem a természeti kincsek kihasználását kell, hogy jelentsék, hanem a térség fejlődését és a természet megóvását annak saját erőforrásainak újrahasznosításával.  Elkötelezett annak érdekében is, hogy a Völgy teljes területén nullára csökkenjen a közvetlen és a közvetett szén-dioxid kibocsátás. Ezek a folyamatos fejlesztések természetesen új munkahelyeket is teremtenek. Lételeme annak érdekében is dolgozni, hogy a természet rendkívül gazdag kincsei fontos szerepet töltsenek be a gyógyítás terén is.

A hatvani Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. az elmúlt időszakban kiemelkedő innovatív teljesítményt nyújtott a Heves megyei települések szelektív hulladékgyűjtése és hasznosítása terén, mely tevékenységgel nagymértékben hozzájárult a megyei területfejlesztési koncepcióhoz. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el, biztosítva az igénybe vevők részére a hulladékok szelektív gyűjtését, elszállítását, kezelését, hasznosítását, valamint ártalmatlanítását. A környezetvédelemnek e szegmense nagyon fontos feladatokat és magas szintű munkavégzést igényel, melynek feltételei az utóbbi időben innovatívan jelent meg a Társaság életében. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft-ét 1999-ben alapították, azzal a céllal, hogy a már elavult és legfőképpen műszaki védelemmel el nem látott, települések szélén üzemeltetett szemét lerakók felszámolásával, új létesítmény építését követően, üzemeltetési és közszolgáltatási feladatokat lásson el. Hangsúlyosnak tartják, hogy a természet által megtermelt „zöld javak”, az ipari és helyi komposztálás útján vissza kerülhessenek a környezetbe. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat immár 130 településen (312 095 fő) végez a Társaság.

Fülöp Henrik, az „IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. ügyvezető igazgatója, intézményvezetője gyermekkorát Abasáron töltötte, középiskolai tanulmányait Gyöngyös városában végezte. Tanulmányait az Amerikai Egyesült Államokban folytatva az informatika és a folyamatirányítás terén szerzett kiemelkedő ismereteket, szakmai tudást. Hatéves külföldi tartózkodását követően úgy döntött, hogy a megszerzett tudást szülőhazájába visszatérve hasznosítja és kamatoztatja, így 2003-ban hazaköltözött Magyarországra. A 2006-os évben döntött úgy, hogy a főiskolai hivatása mellett megszerzi Gyöngyös városának a Budapesti Műszaki Egyetem által működtetett BME nyelvi és szaknyelvi, valamint a Pécsi Tudományi Egyetem által kvalifikált ECL nyelvvizsgahelyet egyaránt. Ezekkel párhuzamosan a Neumann János Számítógép Tudományi társaság tagja, majd helyi szervezetének elnöke, és az első gyöngyösi ECDL vizsgaközpont létrehozója. Szívügyének tekinti a tehetséggondozást, ezért intézményében elindította az akkreditált Tehetségpontot, amely munkájának elismeréseként 2010-ben elnyerte a „Jó gyakorlat” kitüntető címet. A kallódó, és csellengő gyermekek felkarolásának érdekében tehetséggondozó műhelyeket alakított ki, táborokat szervezett, amelyek programjain az elmúlt években több mint száz roma gyermek és család vett részt több turnusban. A hátrányos helyzetű gyermekek iránt tanúsított önzetlen, elkötelezett támogatását bizonyítja az is, hogy 2010-ben és 2011-ben intézménye részt vett az MTA Gyerekszegénység Elleni Programjaiban, több mint hatvan család felzárkóztatását megvalósítva. Az általa vezetett Felnőttképzési Intézmény egyike annak a 4 cégnek, amelyek a Belügyminisztérium által koordinált és megvalósított „Fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése” projektjének keretében a Büntetés-végrehajtási Intézetekben szakmaképzéseket valósíthat meg. Mindemellett az általa megálmodott, létrehozott és vezetett „IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény szerződéses képzőpartnerévé vált a minisztériumok mellett mind a 19 megye és a Főváros Kormányhivatalának egyaránt.

Kovács Kálmán, gazdálkodó, egyéni vállalkozó több évtizede kimagasló színvonalú, sokrétű növényvédelmi szakmai és kamarai munkát végez. Az NMNK Heves Megyei Szervezetének sokoldalú vezető tisztségviselője, jelenleg harmadik ciklusban a megyei szervezet elnöke. A Kamara oktatási, valamint ismeretterjesztési tevékenységében is aktívan részt vesz. A növényvédő szakemberek és a gazdálkodók között egyaránt köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvend. Munkájáért többször jutalmazták különböző elismeréssel. 1974-ben szerzett erdész képesítést Egerben, ezt követően egyetemi tanulmányai megkezdéséig kerületvezető erdészként dolgozott Hatvanban. 1983-ban Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen Általános Agrármérnök diplomát kapott, majd 1989-ben Növényvédelmi Szakmérnök diplomát szerzett. Megkapta az Agrárkamara Heves Megyei Szervezetének Vándorbotját, valamint Aranykoszorús Gazda miniszteri kitüntetésben részesült. Saját cégei irányítása mellett több gazdálkodó egységnek növényvédelmi szakirányítója. Nagy súlyt helyez a gazdálkodók növényvédelmi ismereteinek folyamatos bővítésére, több alkalommal szervez növényvédelmi tanácskozásokat a gazdálkodók számára. Kamarai tevékenységének elismeréseként 2008-ban Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült.

2020. szeptember 25.

Fotó: Nemes Róbert