Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció 2021-2027 társadalmi egyeztetése - Területi Hatásvizsgálati dokumentuma

2021. 01. 29.

A Heves Megyei Önkormányzat 30 napos véleményezési eljárásra bocsátja a „Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2021-2027)” Területi hatásvizsgálat dokumentumát a 218/2009. (X.6.) számú Kormányrendelet 9.§-ban, illetve a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 8. §-ban foglaltaknak megfelelően. A dokumentum (a véleményezési lappal együtt) elérhető a Heves Megyei Önkormányzat honlapján. A dokumentációt érintően észrevétel, javaslat, vélemény legkésőbb 2021. február 22-ig küldhető meg a tfejleszt@hevesmegye.hu e-mail címre a véleményezési tábla kitöltésével. Az email tárgyában kérjük a „Koncepció THV véleményezése” címet megadni.

Heves megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálati dokumentum

THV - véleményező lap