2020 május 31, vasárnap
Főoldal  //  Európai Információs Pont  //  20. éves a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ-RÉSZVÉTELI- ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
29
nov 2019
PDF
Nyomtatás
E-mail

Tájékoztató Központunk nyereményjátékot indít Heves megyeieknek az iroda létrehozásának 20. évfordulója alkalmából. 2019. december 2. és 8. között naponta 1-1 kérdés kerül posztolásra, amelyre a válaszokat a poszt alatti kommentben várjuk 2019. december 8-án éjfélig, vagyis a JÁTÉK TELJES IDŐTARTAMA ALATT! Azaz visszamenőleg is megválaszolhatók a kérdések, nemcsak az adott napon. (Kizárólag az eredeti poszt alatti válaszok érvényesek.) Aki az öt kérdésből legalább négyre jó megoldást küld, az ajándékcsomagot nyerhet!

1. HATÁLY:

A jelen részvételi- és nyereményjáték szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által működtetett Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ Facebook oldalán (https://www.facebook.com/EDHeves/) meghirdetett alábbi nyereményjátékra vonatkozik:

Nyereményjáték címe: 20 éves a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ

Időtartama: 2019. december 2. - 2019. december 9.

Menete: a nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán minden nap 1-1 kérdés kerül posztolásra, amelyre a válaszok a poszt alatti kommentben adhatók meg a játék teljes időtartama alatt (2019. december 2. - 2019. december 8-án 24.00 óráig). Kizárólag az eredeti poszt alatti válaszok érvényesek. A posztok tartalmazzák a megválaszolásra váró kérdéseket.

A megfejtést elküldő (továbbiakban „Játékos”) az első válaszának megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.

A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a válaszait törölni. A választörlést viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

2. RÉSZVÉTEL: a Nyereményjátékban részt vehet az 1. pontban foglaltak szerint az a 14. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, aki rendelkezik Facebook profillal és Heves megyében tartózkodási vagy lakóhellyel.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail-címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook-profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói és e személyek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ben meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

3. SORSOLÁS: az a játékos, aki az 5 kérdésből legalább 4 kérdésre helyes választ ad, automatikusan részt vesz a nyereménysorsoláson. A zárt sorsolásra online formában a https://www.random.org/ oldal segítségével kerül sor 2019. december 9-én (hétfőn). Mind a négy kisorsolásra kerülő Játékos nyereménye 1-1 Europe Direct ajándékcsomag.

4. NYEREMÉNYEK: Az Europe Direct ajándékcsomagok tartamáról a Szervező szabadon rendelkezik. A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. Pótnyertes nem kerül kisorsolásra semmilyen esetben sem.

5. NYERTESEK KIÉRTESÍTÉSE: a Szervező a Nyereményjáték nyerteseit a Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/EDHeves/ ) teszi közzé 2019. december 10-én 12:00-13:00 között, közölve a nyertesek Facebook profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatának nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt közvetlenül is közli egy-egy Facebook privát üzenetben legfeljebb 5 napon belül. A nyertesek a privát üzenet kézbesítését követő 5 (öt) napon belül kötelesek választ adni a Szervezőnek. Amennyiben a nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott időintervallumon belül, akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik.

6. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTEL: az ajándékcsomagokat a nyertesek kizárólag személyesen, a Szervező székhelyén (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.), a privát értesítést követő 30 napon belül veheti át. Meghatalmazott általi átvételre adott a lehetőség. A nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei a Nyertest terhelik.

7. ADATKEZELÉS: a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat szerint kerül sor. A Szervező a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

Az adatkezelés célja: a Nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ hivatalos Facebook-oldalán megjelenő posztra írt kommentjük olyan megerősítésnek minősül, mely félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezésüket adják az őket érintő személyes adatok kezeléséhez jelen Szabályzat szerint.

A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább, adatfeldolgozót nem alkalmaz.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: a helytelen válasz megadásáért, név helytelen vagy pontatlan megadásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Eger, 2019. november 29.
 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*