2020 May 25, Monday
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2020. évi határozatok
07
Apr 2020
PDF
Print
E-mail

1/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 06. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 

2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

3./ Tájékoztatás, bejelentés

                                                                        Felelős:             Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat Elnök

                                                                        Határidő:           azonnal

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2020. (II.06.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.     A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét        2 184 142 Ft-ban 

kiadási főösszegét          2 184 142 Ft-ban

            állapítja meg.

2.     A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2020. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás és a pénzmaradvány összegével egyezik meg.

3.     A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                    Járulék                                        104 142 Ft

Dologi jellegű kiadás                 2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék             2 184 142 Ft

 

4.     A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2020. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2020. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

Felelős:              Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő: 2020. december 31.

 

3/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                        Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                                        Határidő:                      Értelem szerint

 

4/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

1.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napján tartott ülésén arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - illetve akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettest - a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Suha Jenő - akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettes - jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról határozott, hogy Suha Jenő képviselőnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetés során felmerülő a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, szükséges költségeinek megtérítésére legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapít meg. 

 

Felelős: Danyi Sándor

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                          Suha Jenő 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:           értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 2020. első félévében, Egerben a Heves Megyei Önkormányzat Barkóczy termében a Heves megyei települési roma nemzetiségi önkormányzatok újonnan megválasztott elnökei részére, hozzávetőleg 60-70 fő részvételével, a települési roma nemzetiségi önkormányzatok törvényes működését is elősegítő - ebéddel egybekötött -, szakmai előadást szervez. A rendezvény szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges költségek biztosítására a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy 100.000.- Ft-ot különít el. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított. A 100.000.- Ft pénzösszeg előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes részére. A Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel, aki a rendezvény megvalósulását követő két héten belül a felvett előleggel köteles elszámolni, annak összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást készíteni. 

 

Felelős: Barkóczi Géza

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

Határidő:           értelem szerint

 

6/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén arról döntött, hogy 70.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésére, illetve az annak lebonyolításával kapcsolatban felmerülő rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.  

 

                                                                     Felelős:                Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat elnöke

                                                                                                Suha Jenő

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat képviselő

                                                                     Határidő:  

   Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény megvalósulását 

   követő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*