2018 július 20, péntek
Főoldal  //  Európai Információs Pont  //  A Bizottság kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitikai kezdeményezéseket terjesztett elő
14
sze 2017
PDF
Nyomtatás
E-mail

Szeptember 13-án Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló éves beszédében kijelentette: „Először is, azt akarom, hogy erősítsük meg európai kereskedelmi menetrendünket. Igen, Európa nyitott az üzleti lehetőségekre.

Ám a kölcsönösség elengedhetetlen. Olyan bánásmódban kell részesülnünk, mint amilyet mi nyújtunk. A kereskedelem nem absztrakt fogalom. A kereskedelem munkahelyeket, az európai kis- és nagyvállalkozások számára nyíló új lehetőségeket teremt. Minden újabb egymilliárd euró exportbevétellel 14 000 további munkahely jön létre az EU-ban. A kereskedelem azt is jelenti, hogy normáinkat külföldön is érvényre juttatjuk, legyen szó a szociális és környezetvédelmi normákról, az adatvédelemről vagy élelmiszer-biztonsági követelményekről.”


A Bizottság Jean-Claude Juncker az Unió helyzetét értékelő beszéde nyomán a mai napon ismertette a kereskedelmi és beruházási javaslatokból álló, progresszív és ambiciózus kereskedelmi menetrendre irányuló nagy jelentőségű csomagját. A javaslatok között szerepel az európai átvilágítási keret létrehozása azzal a céllal, hogy a közvetlen külföldi befektetések ne sérthessék az EU biztonsággal és közrenddel kapcsolatos stratégiai érdekeit, valamint az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalások megkezdésére irányuló meghatalmazások tervezete. Annak érdekében, hogy az uniós kereskedelempolitika a világon a legátláthatóbb és leginkluzívabb módon folyjon, a Bizottság úgy döntött, hogy létrehozza az uniós kereskedelemi megállapodásokkal foglalkozó tanácsadó csoportot, valamint a mai naptól minden tárgyalási meghatalmazásra irányuló új javaslatát nyilvánosan közzéteszi. Végezetül a mai javaslatok között szerepel a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróság létrehozásáról szóló tárgyalások megkezdésére irányuló meghatalmazástervezet.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke így nyilatkozott: „A szabad és tisztességes kereskedelem érdekében egyensúlyt kell teremtenünk jólétünk egyik legfontosabb hajtóereje, a piacok kereskedelem és beruházások előtti megnyitása, valamint a szigorú normáinkat és közös értékeinket fenntartó és érdekeinket védő nemzetközi szabályok között. Ezért a kereskedelmi csomag részeként beruházási vitákkal foglalkozó tisztességes és pártatlan állandó multilaterális bíróság létrehozására terjesztünk elő javaslatot. Ez a bírósági rendszer lehetővé teszi, hogy a függetlenség, az elszámoltathatóság és az átláthatóság biztosításával megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki az államok és a befektetők érdekei, valamint a szükséges demokratikus legitimáció között.”

Jyrki Katainen alelnök a következőket tette hozzá: „Annak érdekében, hogy a globális kereskedelem tisztességes módon folyjon, értékeket közvetítsen és szervesen illeszkedjen egy szabályalapú rendszerbe, kezdeményező módon kell alakítani és irányítani. A protekcionizmus veszélyének növekedésével és a nagyobb szereplők globális kereskedelmi kormányzás iránti elkötelezettségének csökkenésével az EU-nak a korábbinál erősebb vezető szerepet kell magára vállalnia. Megközelítésünk kiegyensúlyozott és felelős: piacokat nyitunk meg, de egyúttal szigorú szabályokat és normákat írunk elő a globalizáció irányítására, és egyenlő versenyfeltételeket biztosítunk. A kereskedelem biztosítja az uniós ipar prosperálását, a kkv-knak pedig export- és munkahelyteremtési lehetőségeket kínál.”

Az EU kereskedelempolitikáért felelős biztosa, Cecilia Malmström kijelentette: „A világnak szüksége van vezetőkre a kereskedelem terén. Az EU továbbra is síkra száll a szabad és méltányos kereskedelem mellett, és a hasonló gondolkodású országok csoportjának élén áll. A mai javaslatcsomag azt mutatja, hogy vezető szerepe tettekben is megnyilvánul. A csomag bizonyítja továbbá eltökéltségünket az uniós kereskedelempolitika lehető legnyitottabb és inkluzívabb módon történő továbbfejlesztése iránt. Az elkövetkező hetekben a javaslatok lehető leggyorsabb előmozdítása érdekében szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel és – az EU Tanácsa keretében – az uniós kormányokkal.”

A csomag főbb elemei a következők:

Javaslat a közvetlen külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló európai keretszabályra.Ez lehetővé teszi, hogy a külföldi befektetések az EU alapvető érdekeinek védelme mellett továbbra is a növekedés jelentős forrásai maradjanak az EU-ban. A jogalkotási javaslatot további, azonnali hatályú intézkedések kísérik. Ezeket a Bizottság az ellenőrzés stratégiai szükségességéről szóló külön közleményében részletezi.

Ajánlás a Tanácsnak az Ausztráliával, illetve Új-Zélanddal kötendő megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére. Ezek a megállapodások a többek között Kanadával, Vietnammal, Szingapúrral, valamint Japánnal nemrégiben sikeresen megkötött megállapodásokra épülnének, kiterjesztve a progresszív globális kereskedelmi szabályok iránt elkötelezett partnerek szövetségének körét.

Ajánlás a Tanácsnak a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróság létrehozásáról szóló tárgyalások megkezdésére.Ez a jelentős globális kormányzási újítás újabb lépést képviselne a beruházásvédelmi megállapodások hatálya alá tartozó vállalkozási panaszok kezelésének átláthatóbb, koherensebb és tisztességesebb megközelítése felé.

Minden eddiginél nagyobb átláthatóság. Az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő kétoldalú kereskedelmi megállapodásokra, valamint a beruházási vitákról szóló többoldalú megállapodásra vonatkozó meghatalmazások tervezetének közzététele nyomán a Bizottság úgy határozott, hogy mostantól minden esetben közzéteszi a kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalási irányelvekre vonatkozó ajánlásait (közismertebb nevükön a tárgyalási meghatalmazásokat). A dokumentumokat a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő benyújtásukkal párhuzamosan automatikusan megküldi a nemzeti parlamenteknek, valamint elérhetővé teszi a nyilvánosság számára. Így már a kezdetektől fogva széles körű és inkluzív vita indulhat a tervezett megállapodásokról. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a kereskedelemről folytatott megbeszélésekben a lehető legkorábban biztosítsák az érintett nemzeti és regionális érdekelt felek részvételét.

Az uniós kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozó tanácsadó csoport létrehozása. A csoport létrehozása lehetővé teszi a Bizottság együttműködését a civil társadalommal, valamint megkönnyíti a különböző nézőpontok és vélemények összegyűjtését az érintettek széles és kiegyensúlyozott köre részéről – kezdve a szakszervezetektől a munkaadói szervezeteken és a fogyasztói csoportokon át az egyéb nem kormányzati szervezetekig. A csoport létrehozásával a kereskedelempolitika átláthatóbbá és inkluzívabbá tételére irányuló korábbi bizottsági erőfeszítések folytatódnak tovább.

A mai kereskedelmi javaslatcsomagot a „Progresszív kereskedelempolitika a globalizáció előnyünkre fordítása érdekében” című közlemény ismerteti részletesen. A közleményt „A mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű uniós kereskedelempolitikai stratégiáról szóló eredményjelentés kíséri, amely a stratégia elmúlt két évi végrehajtását mutatja be.

Háttér-információk

A globális kereskedelem a versenyképes és sikeres Európai Unió kulcsfontosságú eleme. A világ különböző pontjaira irányuló uniós kivitel több mint 30 millió munkahely fenntartását biztosítja. A jövőben a globális gazdasági növekedés 90%-a Európa határain kívül fog végbemenni. A globálisan integrált gazdaság tehát továbbra is rendkívüli fontosságú az európai nagy-, kis- és középvállalkozások, valamint az európai polgárok, munkások és fogyasztók szempontjából.

2015 októberében a Bizottság új európai uniós kereskedelmi és beruházási stratégiát terjesztett elő „A mindenki számára előnyös kereskedelem: A felelősebb kereskedelem- és beruházáspolitika felé” címmel. A mai közlemény és öt kezdeményezés célja e stratégia továbbfejlesztése a globalizáció előnyünkre fordításáról szóló, 2017 májusában közzétett szélesebb körű bizottsági vitaanyag kapcsán.

2017. szeptember 14.


 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*