Heves Megye Önkormányzatának

 10/2008.(IV.25.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat és intézményei

2007. évi gazdálkodásáról

 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

-          Egyszerűsített mérleget 26.802.467 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint,

-          Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 21.356.830 ezer Ft kiadási és 21.667.076 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint,

-          Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 521.978 ezer Ft módosí-tott pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.

 

(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi fő-összegek szerint hagyja jóvá:

 

2007. évi tényleges bevétel                       21.667.076 ezer Ft

2007. évi tényleges kiadás                        21.356.830 ezer Ft

 

(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további részletezését a
10., 11. és 21. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett pénzeszközök, közvetett támogatások) tartalmazza.

 

(4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a 7-9. és a 12-13. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támogatással megvalósuló programok, átruházott hatáskörben nyújtott támogatások, Gárdonyi Géza Színház és Múzeumi Szervezet részletező kimutatása) tartalmazza.

 

(5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi létszámadatait a 14. sz. melléklet, a gazdasági integráció létszámcsökkentési kihatását a 22. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradvány elszámolását 524.258 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint.

 

(7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint engedélyezi 538.196 ezer Ft összegben.

 

(8) A normatív állami támogatás elszámolását a 17. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak járó kiegészítés 38.055 ezer Ft.

 

(9) A Heves Megyei Önkormányzat 2007. december 31-i hitelállományát a 18. sz. melléklet tartalmazza.

 

(10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz. melléklet vagyonmérlege és a 20. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja.

 

 

2. §

 

 

 

 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

                   Sós Tamás                                                           Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                     Heves Megye Főjegyzője

 

Mellékletek:

INDOKLÁS,
01,       02,       03,       04,       04A,    05,       06,       07,       08,       09,       10,       11,       12,       13,       14,       15,            16A,    16B,    16C,    17,       18,       19,       20,       21,       22,
JEGYZÉK