2019 October 22, Tuesday
Főoldal  //  Heves Megyei Közgyűlés  //  A Telekessy-díj átadásával kezdődött a megyei közgyűlés
28
Jun 2016
PDF
Print
E-mail

A Heves Megyei Közgyűlés idén is a Telekessy István területfejlesztési kitüntető díjjal ismerte el azokat a gazdálkodó szervezeteket, magánszemélyeket, akik Heves megye területfejlesztésében, vidékfejlesztésében példamutató, kiemelkedő eredményt értek el. Heves Megye Közgyűlése a 2016. április 29-ei ülésén döntött a díjazottakról, akik június 28-án, a megyeháza Barkóczy termében Szabó Róberttől, a Heves Megyei Közgyűlés elnökétől, valamint a grémium alelnökeitől, Dr. Bényi Szabolcs Tamástól és Tóth Csabától vehették át a kitüntetéseket.

Telekessy-díjat kapott Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, akinek díját – hivatalos elfoglaltsága miatt – szülei vették át. Elismerésben részesült Flaskay István, a Hotel Szent István vezetője, az Egri Üzletemberek Egyesülete elnöke, Dr. habil Bujdosó Zoltán, a Károly Róbert Főiskola megbízott igazgatója, főiskolai tanár, valamint a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület. Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagja Telekessy István területfejlesztési életmű díjat vehetett át.

A díjátadót követő közgyűlésen a testület elfogadta, hogy a TOP pályázatok értékelése kapcsán szükséges határozatok meghozatalára ideiglenes bizottságot állítson fel a közgyűlés. A képviselők döntése értelmében a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság elnöke Kómár József László, tagjai Kovács Béla, Csík Balázs, Érsek Zsolt és Orbán Gábor Gyula. Külső tagjai Doros Péter és Oroján Sándor.

A közgyűlés napirendjei között egyebek mellett elfogadta a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. év I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató, a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységét, valamint a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységét bemutató tájékoztatót is. Ezt követően a közgyűlés tagjai részletes tájékoztatást hallhattak Heves megye mezőgazdasági helyzetéről, majd zárt ülésen döntöttek a Heves Megyéért Kitüntető Díj adományozásáról.

 

A díjazottak méltatása

Szabó Zsolt, fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Az elmúlt évek tapasztalata szerint a munka, a siker és a partnerség mindig meghozza az eredményt. Útfelújítások, megújuló és korszerű közintézmények, beruházások és prosperáló jövőkép, ezek azok az eredmények, amelyek hatására Heves megye településeinek lakói bizakodóan tekinthetnek a jövőbe, és büszkén vethetnek számot az elmúlt esztendőkkel.

A versenyképes gazdasági és társadalmi lehetőségek közül különösen fontos kiemelni a gyöngyöshalászi Apollo Gumiabroncsgyár megvalósulását, amely egyrészt közel 1000 családnak nyújt majd tisztes megélhetést, másrészt, mint a térség legnagyobb beruházása, újabb kaput nyit a világra, végérvényesen bekapcsolva a térség településeit az ország gazdasági vérkeringésébe. A környékbeliek életminőségének érezhető mértékű javulása mellett, a beruházás jelentős hozadéka az a tudásbázis, amely a jövő generációja szempontjából felbecsülhetetlen értékű.

Az elmúlt évek sikerei nemcsak arra taníthattak meg minket, hogy a lehetőségeket meg kell ragadnunk, azzal tudnunk kell élni, hanem arra is, hogy milyen az, amikor valaki egy közösség érdekében munkáját szolgálatként értelmezi. Ahogyan Márai fogalmazott: életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Szabó Zsolt kitartó munkája az elmúlt években közösségünk valamennyi tagjának érdekét szolgálta és ezért köszönet illeti őt.

 

Flaskay István, a Hotel Szent István vezetője, az Egri Üzletemberek Egyesülete elnöke

Flaskay István a Hotel Szent István megálmodójaként, a Hotel 2004-es megnyitásával új színfoltot teremtett Eger város méltán népszerű idegenforgalmi kínálatában.

Tudásával, és az évek során megszerzett turisztikai tapasztalatával nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy Eger idegenforgalmi jelene és jövője meghatározó, fejlődő, biztos pont legyen az egri polgárok életében. Heves megye mindennapjaiban kiemelkedő szerepet tölt be az idegenforgalom, amelynek Flaskay István azért is meghatározó szereplője, mert tradicionális és egyben modern turisztikai szemléletével, versenyképes szolgáltatást biztosít a változó igények és piac számára.

Szívügyének tartja a határon túli magyarsággal való közösségépítés fontosságát. Többször támogatta a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjait, hogy eljussanak Csíksomlyóra, ahol a pünkösdi szentmise és búcsú a fiatalok számára megmutatja, hogy az összetartozás erősítése mindannyiunk felelőssége.

Flaskay István, a szálloda kertjében, nemzeti összetartozás emlékművet állíttatott. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: „amikor a kápolnát az emlékmű állítása előtt évekkel avatták, az összetartozásról beszéltek, azóta ennek a szónak a jelentése még hangsúlyosabbá vált.“

Többször kezdeményezte és támogatta, hogy iskolai csoportok utazhassanak Erdélybe, ahol a lelki feltöltődés mellett, meghatározó élményekben lehet részük a fiataloknak. Múltunk megismerése egyben jövőnk záloga, ezért kiemelten fontos, hogy minél több gyermek eljusson oda, ahol megtapasztalják az anyaországtól elszakított magyarokkal való összetartozás erejét.

 

Dr. habil Bujdosó Zoltán, a Károly Róbert Főiskola megbízott igazgatója, főiskolai tanár

Dr. Bujdosó Zoltán 1975. december 18-án született Püspökladányban. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 1999-ben okleveles földrajz középiskolai tanár, terület- és településfejlesztő szakgeográfus oklevelet szerzett. Tanulmányait a Debreceni Egyetem Földrajz-földtudomány doktori iskolában folytatta, ahol 2004-ben szerzett PhD fokozatot. 2004-2006 között ugyancsak a Debreceni Egyetemen, földrajz területen, német-magyar szakfordító képzésben vett részt, ahol szakfordító oklevelét 2006-ban vette át. 2015-ben a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán habilitált. Az oktatási és kutatási tevékenységét 1999-ben a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken kezdte meg predoktorként. 2005 augusztusa óta dolgozik a Károly Róbert Főiskolán a Turizmus, és Területfejlesztési Tanszéken, majd a Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézetében előbb adjunktusként. 2014 augusztusától az intézet megbízott igazgatója.

A főiskolán a turizmus-vendéglátás alap és felsőoktatási szakképzési szakok, továbbá a turizmus-menedzsment mesterképzési szak szakfelelőseként és szakokat gondozó intézet igazgatójaként kiemelkedő szerepe van sikeres és a munkaerő-piac által elismert képzések működtetésében, fejlesztésében. 2010-ben az „Év turisztikai oktatója” díjban részesült.

Tudományos és publikációs aktivitása kiemelkedő. Kutatói ösztöndíjasként négy hazai kutatási pályázatot nyert el és valósított meg, illetve három Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott tudományos kutatói program résztvevője volt. A 2000-es évek közepétől számos Heves megyét érintő területfejlesztési tevékenységben vett részt:

-       Heves megye területfejlesztési koncepciója (szakmai tervező)

-       Tisza-tavi Turizmusfejlesztési Stratégia (vezető szakértő)

-       Tiszai Vízi Turizmus Fejlesztési Program TVTFP (vezető szakértő)

-       Gyöngyös Város Turizmusfejlesztési Koncepciója és Átfogó stratégiája (vezető tervező)

-       Kisköre Város Turizmusfejlesztési Koncepciója (vezető tervező)

-       Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése (szakmai tervező)

-       Sástó turisztikai célú fejlesztése (szakmai tervező)

Publikációinak száma 135, melyek között jelentős számban szerepelnek terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakkönyvek, jegyzetek, felsőoktatási tankönyvek és tudományos értekezések.

 

Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagja

A visontai telephelyű, többségi német tulajdonban lévő Mátrai Erőmű Zrt. 2122 embernek közvetlenül, 2000 főnek pedig közvetetten ad biztos megélhetést; ezzel a cég megyénk második legnagyobb foglalkoztatója. A biomassza és energetikailag hasznosítható hulladékok felhasználójaként további 2700 munkahelyet biztosít a térségben élőknek, a Mátrai Erőmű Ipari Park vállalkozásai pedig közel 1500 további közvetett munkahelyet generálnak a térségben. A cég a hozzáadott érték alapján Heves megye vállalatainak az éllovasa, nettó árbevétele a legutóbbi adatok szerint több mint 101 milliárd Ft volt.

A hatszoros SuperBrands és Magyar Brands díjas Mátrai Erőmű foglalkoztatási és energetikai jelentősége mellett rendszeresen adományoz tüzelőanyagot rászoruló önkormányzatoknak, valamint működteti a Gyermekeinkért Mátrai Erőmű Alapítványt, és rendszeresen támogat környékbeli sportklubokat.

A környezetvédelem is prioritást élvez a cégnél. A Mátra elsőként épített be kénleválasztót Közép-Európában a füstgázok megtisztítására, gipszkartont állít elő az erőmű melléktermékét képező gipszből, a fennmaradó gipszet pedig a cementgyárak hasznosítják, ahogy a szén eltüzelése során keletkező pernye is ott hasznosul. Az ipari parkban biodízel gyár is működik.

2015-ben megnyitották a több százmillió tonna lignitvagyonnal rendelkező keleti bányát, mellyel lehetőséget teremtettek a hazai tüzelőanyagra alapozott értékteremtési lánc kibővítésére. A közelmúltban 16 MW-os naperőművel növelték meg az erőmű kapacitását, így elmondható, hogy immár a magyar villamos energia igények 20%-át biztosítja a társaság.

A vezetőség sikerét jelzi, hogy a cég 2011-ben első helyezést ért el a Legjobb Munkahely címért folytatott versenyben nagyvállalat kategóriában. Az elkötelezettség a cégnél kölcsönös: az itt dolgozók felelősséget éreznek a vállalat felé, és a vállalat is a munkatársai iránt. Együttműködve Horváth Lászlóval, a térség országgyűlési képviselőjével Valaska Józsefnek az elmúlt időszakban kulcsszerepe volt a kedvező munkafeltételek biztosításában, a kiemelkedően sikeres társadalmi és kormányzati kapcsolatok kiépítésében.

 

Mátra Jövője Turisztikai Egyesület

A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 2006. december 4-én alakult 21 alapító taggal, jelenlegi taglétszáma meghaladja a 90-et. Az egyesület alakulásakor azt a cél tűzte maga elé, hogy összefogja a mátrai turisztikában érintett vállalkozásokat, helyi civil szervezeteket, kézműseket.

2008 óta rendezi meg egyedi fejlesztésű programját, a Mátrai múzeumok éjszakáját, melyben autóbuszos körutazást kínál a vendégeknek. A programban évente mind több település kapcsolódik be, 2015-ben 10 település 16 helyszíne várta a látogatókat.

2011-ben a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület TDM szervezet regisztrációt kapott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, kilencedikként az országban. A TDM regisztráció lehetővé tette a Széchenyi terv keretében Uniós pályázaton való indulást, amelyet 2011-ben el is nyert az egyesület 41 millió forintos támogatással.

Az egyesület szakmai munkáját jelzi, hogy részt vett a Siroki vár és a Kisnánai vár felújításának EU projektjében, mindkét esetben a marketingfeladatokat látta el.

Tagjai között tudhatja a Magyar Természetjáró Szövetség és az Egererdő Zrt. közös projektjében felújított Galyatetői Turistacentrumot, melynek tervezői 2015 legjobb épületének járó díját nyerték el. Az ÉLPAK Zrt. által folyamatosan fejlesztett Sástói Adrenalin park, a Gyöngyösi Városgondozási Zrt. által üzemletett 2014-ben létrehozott Sástói Látogatóközpont is az egyesület tagja.

Részt vesznek a Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált kulturális közfoglalkoztatásban, amellyel hozzájárulnak ahhoz a szakpolitikai célhoz, amely a kulturális alapellátás biztosítására a területi egyenlőtlenségek felszámolására törekszik.  Az egyesület saját honlappal és negyedévente megjelenő Mátrai Paletta időszaki lap kiadásával népszerűsíti a Mátrát, s mutatja be a Mátrában végbement fejlesztéseket, ad kínálatot a szabadidő tartalmas eltöltésére hozzájárulva tagjai által nyújtott szolgáltatások széleskörű ismertetéséhez.

 

2016. június 28.

hevesmegye.hu

Fotó: Lénárt Márton

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*